Ombrukskonsepter


Økt ombruksgrad var et av målene for omorganiseringen av BIR. Med det for øye ble BIR Nyverdi og avdelingen verdikonsepter opprettet og tildelt oppgaven med å utvikle nye konsepter for ombruk og sirkularitet.  


Oppdraget ble kickstartet med en stor kartlegging av ombrukspotensialet i BIR sommeren 2022, med hjelp av fem REdu-studenter. De avdekket at opp mot 90 prosent av ombrukbare gjenstander gikk rett i containerne, og så et stort potensial for forbedring.

Da sommeren var over og studentene strømmet til byen, fikk vi for alvor testet ut potensialet med en gjenbruksfestival på Fantoft, i samarbeid med studentsamskipnaden Sammen. Vi fylte en idrettshall med utstyr til hybellivet som studentene fikk hente helt gratis. BIR bidro med rundt et tonn fra våre gjenvinningsstasjoner. I tillegg hadde studenter som flyttet før sommeren donert ting de ikke trengte lenger til et lager. Arrangementet tiltrakk seg i overkant av 1500 studenter og ga nyttig innsikt for videre samarbeid.

For å nå flere av BIRs kunder foreslo REdu-studentene i sin rapport tiltak i form av mer sentrumsnære lokaler enn vi har på Espehaugen. Det fikk vi da BIR Nyverdi i september tok over de gamle verkstedlokalene for bossbiler i Møllendalsveien 40, for å etablere et piloteringsverksted, og transformerte dem til praktiske lokaler for mottak, lager og butikkareal.

– Formålet med piloteringsverkstedet er å teste ut og legge grunnlaget for fremtidige tjenestetilbud og konsepter, forteller leder for verdikonsepter, Therese Constant-Stangeland.

Gjenbruksuken 21.–27. november ble pekt ut som en perfekt anledning til å teste et nytt konsept ved å holde et ombruksjulemarked den uken.

– Vi hadde vanvittig mye å gjøre i forkant! Det måtte se bra ut, ha et hensiktsmessig innhold og samtidig bidra til kompetanseheving.

All jobben lønnet seg, for markedet ble en stor suksess og en nyttig test.

– Vi fikk testet at hvordan vi presenterer gjenstandene kan ha betydning for å gjøre dem mer attraktive for ombruk. Samtidig fikk vi utfordret verdibegrepet. Tilbakemeldingene var at dette må vi gjøre mer av,
sier Therese.

Da kundene etterspurte flere åpningsdager, ble det to ekstra før jul. Det viste seg å være god betalingsvilje for ombruksvarer, med rundt 2000 solgte kilo totalt på de tre første åpningsdagene.

På den nye gjenvinningsstasjonen i Kvam testes gratissone for levering av ting til ombruk. Viteboksen er også ny av året og pilot for ombruk av hvitevarer.

Til nyttår kunne dermed den ferske avdelingen se tilbake på et hektisk, men lærerikt og resultatorientert første halvår.

– På den korte tiden fikk vi gjort mye og lagt et godt grunnlagt for arbeidet med nye ombrukskonsepter for 2023 og videre fremover. Etter hvert som kunnskapsgrunnlaget har vokst, har vi sett hvordan vi kan videreutvikle oss.

Målet for BIR er både å påvirke kunder til å gjøre bærekraftige valg og samtidig gjøre det enklere for dem å ta det valget ved at vi er mer synlige med gode og lettvinte løsninger for å velge ombruk. Samtidig jobber vi bevisst med utviklingen av våre drifts- og tjenestetilbud, samt kompetanseheving internt.