Dette er BIR


BIR er et av Norges største renovasjonsselskaper. Vi er ansvarlig for avfallshåndteringen til de 364 955 innbyggerne i syv av BIRs åtte eierkommuner. Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet.

 

 

Konsernet BIR ble etablert 1. juli 2002. Historien strekker seg helt tilbake til 1881 da Bergen Renovationsvæsen ble etablert som Nordens første kommunale renovasjonsselskap. BIR AS er eid av kommunene Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Samnanger, Vaksdal og Øygarden.


Etter kommunereformen i 2019 slo Sund kommune seg sammen med øykommunene i vest og ble til Øygarden kommune. De valgte da å tilby sine husholdningskunder renovasjonstjenester fra ØyVAR i stedet for BIR.