Vår ambisjon og våre fokusområder


Vår ambisjon innebærer at bærekraft skal være integrert i alt vi gjør ‒ det vil si hvordan vi skaper verdi for våre kunder, eiere og samarbeidspartnere gjennom de tjenestene vi leverer. Det skal gjennomsyre vår kultur og synliggjøres i vårt fotavtrykk i samfunnet. Ut fra ambisjonen er det valgt ut fire fokusområder for bærekraftsarbeidet.