Hvordan bidrar BIR til FNs bærekraftsmål


Konsernstrategien tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, og vi prioriterer de fem målene der BIR i størst mulig grad kan gjøre en forskjell ut fra vår kjernevirksomhet og verdikjede. De fem målene er Industri, innovasjon og infrastruktur (9), Bærekraftige byer og lokalsamfunn (11), Ansvarlige forbruk og produksjon (12), Stoppe klimaendringene (13) og Samarbeid for å nå målene (17).

I BIRs bærekraftsstrategi er alle BIRs prioriteringer knyttet opp mot relevante bærekraftsmål.

Bærekraftsstrategien inneholder dermed mål for å redusere negativ påvirkning på klima og miljø, samt øke positive sosiale og miljømessige påvirkninger.

 

                        

 

 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

Målene ble laget på en demokratisk måte, gjennom innspill fra land over hele verden, og nesten ti millioner mennesker fikk sagt sin mening gjennom en spørreundersøkelse.

Kilde: www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal