Året som gikk


JANUAR

Vi gjør 57 matavfallscontainere klare til bruk, med merking og nivåmålere. Ettersom matavfall må tømmes regelmessig uansett fyllingsgrad, er nivåmålere et viktig verktøy for å følge med på hvilke containere som blir lite eller mye brukt, og for å planlegge effektive kjøreruter.

Nå er det lettere å vinne storgevinsten i returkartonglotteriet. Man trenger ikke lenger stappe kartonger oppi hverandre til kubber – nå kan man vinne 100 000 kroner på enkeltkartonger.

Samarbeid med Eviny Termo og støtte fra ENOVA til installasjon av varmeveksler fører til ny rekord i fjernvarmeleveranse fra forbrenningsanlegget. Økningen er på nesten 20 prosent – fra under 31 MW til over 36 MW på forbrenningsanleggets linje 2. Fjernvarmenettet i Bergen er det fjernvarmenettet i Norge som har høyest andel energi fra boss.

Det nye verkstedet på Espehaugen 52 tas i bruk.


FEBRUAR

Regjeringen letter på koronareglene. Medarbeidere som har jobbet hjemmefra, får nå vende tilbake til kontoret, men fortsetter å holde avstand og jobbe for at sykefraværet ikke blir for høyt.

Vi overtar vårt nye bygg på Espehaugen 52 den 4. februar, og i løpet av måneden flytter møbler, renovasjonsbiler og medarbeidere fra BIR Husholdning og deler av BIR Nyverdi til nye omgivelser. Det meste av møbler og inventar er gjenbruk fra kontoret på Minde. Bygget inneholder blant annet storbilverksted, vaskehall, garderobefasiliteter for 120 medarbeidere, driftskontorer, spiserom, tekniske rom og resepsjon/kundemottak med visningssenter.

Konsernsjef Borghild Lekve legger frem sin innstilling til ny organisasjonsmodell for de lovpålagte selskapene i BIR-konsernet. Den nye organisasjonsmodellen vil gjelde fra 1. april.

Årets sirkulærskole er i gang, i regi av Ekspertgruppe Sirkulær i Bergen Næringsråd sammen med Knowit Experience, NORCE, Innovasjon Norge, PwC Bergen og BIR. Bortimot 60 deltakere på tredje kull får lære hvordan de kan rigge bedriften for å møte nye krav, og får kunnskap for å finne nye bærekraftige, sirkulære forretningsmodeller i egen virksomhet.

Kundene setter pris på innsatsen renovatørene gjør i all slags vær under pandemien, og det tikker inn en hyggelig e-post til kundesenteret: «Mitt søppelspann ble ikke tømt i løpet av dagen i går, men litt ut på kvelden hørte jeg at dere var ute. Takk for at dere står på og trosser snø og Covid. Vi setter pris på det!»BIR Ressurs elektrifiserer stadig mer av driften. Det nyeste tilskuddet er den elektriske avfallskvernen Terminator 3400SF e-mobil, som bruker egenprodusert strøm laget av restavfall. Kapasiteten er ca. 35 tonn per time for restavfall og ca. 15 tonn per time for trevirke. Nå går både lastebil, truck og kvern på egenprodusert strøm på forbrenningsanlegget.

Regjeringen innfrir bransjens ønske om å etablere et nytt bransjeprogram for avfalls- og gjenvinningsbransjen. Målet er å øke kompetansen for å gjøre overgangen til sirkulær økonomi lettere. Kompetansetilbudet blir å finne ved ulike fagskoler, høyskoler og universiteter.


MARS

Ungt Entreprenørskap arrangerer fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter. 107 ungdomsbedrifter fra 25 ulike skoler deltar, og en av disse er Teknologilaben UB, som har samarbeidet med Espehaugen gjenvinningsstasjon for å redde datautstyr og fikse det andre kaster. Ungdomsbedriften kommer på pallen i to kategorier – andreplass for beste arbeidsprosess og tredjeplass for beste presentasjon og utstilling.

SV-politikere fra Stortinget og Vestland fylkesting besøker BIR Ressurs for å høre mer om forbrenningsanlegget og BIRs tanker om karbonfangst, samme dag som konsernledelsen beslutter å sette i gang et forprosjekt for etablering av karbonfangstanlegg i Rådalen.

BIRs idrettslag, IL Reno, arrangerer dugnad for å fjerne 500 dekk fra en myr på Florvågøyen på Askøy. For over 30 år siden la et nabolag dekkene ned i myren for å drenere vann vekk fra en fotballbane, men dette fungerte ikke, og ble med tiden til en stor forsøplingssak med fortvilte grunneiere som overtok «en arv» de helst skulle vært foruten. Gjennom dugnaden hjelper BIR grunneierne med å løse miljøproblemet.BIR Husholdning investerer i 15 nye kjøretøy fra Volvo, der 12 av dem er elektriske. Når disse er på plass, vil ca. 30 prosent av bilparken bestå av elektriske kjøretøy. Dette er en stor investering for å nå fremtidens krav og mål om å håndtere innsamling av husholdningsavfall med nullutslippskjøretøy.

Det andre møtet i Biowaste Club, som arrangeres av Cimbio og BIR og er en del av EU-prosjektet HOOP, går av stabelen. ReSourcer AS, Vestland fylkeskommune, prosjektet Sirkulære Mongstad, BIR Bedrift og Bioregion Institute presenterer sine prosjekter. Med over 50 deltakere fra alle deler av verdikjeden, blir det et vellykket klubbmøte med utveksling av nye idéer knyttet til oppsirkulering av bioressurser.

I løpet av året pågår en stor ryddeaksjon i Conrad Mohrs veg 15 og Valkendorfsgaten 6, der BIRs medarbeidere tømmer kontorer og lagerrom før utflytting av byggene. Det er mye som har samlet seg opp gjennom årene – noe kastes og noe gjenbrukes. Det opprettes en egen arbeidsgruppe for å arbeide spesielt med historiske objekter og arkiv. Mange dokumenter digitaliseres, og konfidensielle dokumenter som skal kastes,
kjøres rett til forbrenning i Rådalen.


APRIL

Enok Groven, kjent fra NRK-serien Anno, arrangerer Bergen Boss Race. Deltakerne samler inn 68 kilo boss og en hel del batterier i gatene fra Sandvikstorget til Møhlenpris. Der hentes bossekkene av den mobile gjenvinningsstasjonen.Vårt nye administrasjonsbygg på Lungegårdskaien 42 er under bygging. Råbygget sto ferdig til den fastsatte fristen 10. mars. Nå bygges fasaden opp, og vi er også i gang med innvendige arbeider. Det avfallstekniske utstyret, som avfallsrør fra sentrumsgater, sykloner og traverskran begynner også å bli synlig.

I den første av årets fire trekninger i returkartonglotteriet, vinner avdelingen Hippetripp på Skjoldtun barnehage 10 000 kroner. Gevinsten brukes blant annet til kubbestoler og bord. Vi gratulerer!

Den 26. april inngår Indre Hordaland Miljøverk IKS (IHM) og BIR AS en intensjonsavtale om å slå seg sammen til et stort avfallskonsern på Vestlandet. Intensjonsavtalen har som mål at IHM sin lovpålagte virksomhet vil bli et eget aksjeselskap i BIR-konsernet.

Bergen kommune arrangerer gatefest i Olsvik, og BIR deltar med en meget populær stand der små og store deltar i kildesorteringskonkurranse og får smake på melbillelarver.

Fra og med 1. april gjelder den nye organisasjonsmodellen for de lovpålagte selskapene i BIR-konsernet. Overgangen markeres på alle BIRs lokasjoner.

Tradisjonen tro stiller BIRs medarbeidere opp på vårdugnad og rydder rundt hovedkontoret vårt og Kristianborgvannet. Blant bosset som samles inn er det flere sykler, et bildekk og mye plast.

BIR er samarbeidspartner på festivalen OPPLEV, som arrangeres på Marineholmen i regi av det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet i forbindelse med UiBs 75-årsdag. Vi deltar med stand hvor vi har kildesorteringskonkurranse og viser frem vår spennende melbillefarm.

Over 2000 ukrainske flyktninger er kommet til Bergen, og mange kom nesten tomhendte. BIRs regnskapsmedarbeider Jane Berg bruker mye av fritiden sin på å hjelpe flyktningene som er kommet til Bergen, og setter i gang en innsamlingsaksjon der BIRs medarbeidere bidrar med klær og hygieneprodukter som hun leverer til akuttmottakene. Når flyktningene skal videre, ser hun at det er behov for hundrevis av kofferter, og i tillegg til
medarbeidere blir nå også alle BIRs gjenvinningsstasjoner koblet på. Kunder oppfordres til å levere inn brukbare kofferter helt gratis, og Jane får hjelp til å få koffertene videre til dem som trenger dem mest.

Ny gjenvinningsstasjon i Kvam herad åpner 20. april. Dette er en pilotstasjon på tre viktige områder: Vi tester ut elektronisk kunde-ID, går over fra å ta betalt ut fra volum til å veie, og har lagt til rette for et kjøremønster der kundene først kommer til en gratissone for å levere brukbare ting til ombruk, og deretter kjøre over vekten inn i en betalingssone.

For tiende gang arrangerer barnas miljøvernorganisasjon, Miljøagentene, batterijakt for fjerdeklassinger over hele Norge. I løpet av den tre ukers dugnaden samler elevene ved Løvås oppveksttun inn 632 kilo brukte batterier, og lærer om resirkulering og riktig sortering av dem. BIR henter batteriene på skolen, slik at elevene selv får overlevere dem.

BIR arrangerer dugnad sammen med Stend jordbruksskole for å fjerne plast fra marker og Ådlandsbekken, som renner ut i Fanafjorden. På 70-tallet ble det dyrket gulrøtter i området, og mellom radene ble det lagt ned metervis med svart plast – en gammel jordbruksteknikk som bidrar til forsøpling i dag.


MAI

BIR deltar med en post på det tradisjonsrike russerebusløpet som arrangeres av Trygg Trafikk og Politiet. På posten vår på gjenvinningsstasjonen i Salhus skal russen løpe raskest mulig med et bosspann som inneholder en tung pose med stein. Noen finner alternative måter å frakte det på, og de råsterke ungdommene gjør det bra på tid!

Det finske renovasjonsselskapet Ekorosk besøker BIR. Gjestene besøker Espehaugen 52 og får en presentasjon om BIR og datterselskapene. De er spesielt interessert i hvordan kunderegistrering og fakturering fungerer. De får også se på bossnettnedkast i Bergen sentrum og besøke bossnetterminalen i Jekteviken og gjenvinningsstasjonen på Espehaugen, hvor det vises stor interesse for brukthallen.

Rundt 350 kofferter er samlet inn og distribuert ut til ukrainske flyktninger, takket være BIR-kunders ønske om å hjelpe, og innsatsen til kundeveilederne på gjenvinningsstasjonene. Innsamling av kofferter fortsetter ut måneden.

Innsamlingsbilen for farlig avfall er i gang med vårruten, denne gang med flere nye stopp. På de nye stoppestedene på Landås og Nattland strømmer det til med kunder med malingsspann, batterier og annet farlig avfall. Tilbakemeldingene er gode – kundene synes dette er en lettvint måte å bli kvitt avfallet på.

Årets sesong av Ti på Topp er i gang, og BIR er sponsor. Bedriftsidrettskretsen, som er arrangør, inviterer til fellestur til Lyngbønipa for å markere starten på turkampanjen. BIR stiller med grillpølser og SMIL-sjokolade etter bad i Tennebekken.

Klimapartnere Vestland besøker Espehaugen 52 for omvisning i de nye lokalene, da de ønsker å vise frem BIRs innovative og klimavennlige løsninger til sine partnere. På verkstedet får de sett det siste nye innen batteri- og sensorteknologi og lademuligheter for elektriske renovasjonsbiler.

BIR deltar med to stafettlag på Bergen City Marathon sitt 10-årsjubileum. På stafetten deltar 15 medarbeidere, og i tillegg løper to ekstra spreke medarbeidere hele runden alene.

Tid for hjem tar kontakt med BIR da de pusser opp et hus i Sandviken, hvor de skal lage en vegg av bunnene på mange glassflasker. Med i episoden er vår sjåfør Linda Johannesen, som kjører ut en glass- og metallcontainer til dem slik at de får levert alt som blir kappet av flaskene. De får også låne diverse ting som returglass og glasopor, og programleder Kjersti Bergersen forteller om resirkulering av glass.


JUNI

Avdelingen for service og vedlikehold av infrastruktur er svært fornøyd med ny spesialvaskemaskin til vask av bosspann. Nå trenger de ikke lenger høytrykksspyle spannene iført fullt regntøy, og vaskingen går mye raskere. Skikkelig skitne spann får tre minutter i maskinen, mens normalt skitne spann klarer seg med 1,5 minutter. Maskinen kan vaske to 140-liters eller 240-litersspann per vask, eller en beholder på 400 eller 600 liter.

I Lille Øvregate er det stadig forsøpling. Beboere som ønsker å ta vare på gaten sin, ønsker BIR som samarbeidspartner i kampen mot forsøpling. Like før turistsesongen ser gaten så ille ut at våre renovatører tar ansvar og rydder opp etter forsøplerne – til stor glede og begeistring for en beboer som sender oss dette bildet.

I ett års tid har vi hatt en insektfarm i BIR, som har vært med på stands og festivaler, og som gjør det mulig å se et individ forvandle seg fra egg til larve før den pupper seg og forvandles til en melbille. I år låner vi to slike insektfarmer ut til skoler, og dette er blitt vårt mest populære utlånstilbud noensinne.

Eivind Fykse har vært daglig leder i BIR Bedrift siden 1999, og nå takkes han av før han går av med pensjon til sommeren. Han overraskes blant annet av at en plass på anlegget blir oppkalt etter ham og får et eget severdighetsskilt.

Helene Fotland Pedersen takkes av etter et år som hospiterende medlem i konsernstyret. Hun ble rekruttert gjennom «Styrekandidaten», et utviklingsprogram i regi av Bergen Næringsråd, som skal bidra til at flere unge blir aktuelle for profesjonelle styreverv. Hun har bidratt sterkt inn i styrearbeidet, og både Helene og konsernstyret rapporterer om gode erfaringer med ordningen.

Bergen er den byen som er best på plastsortering, ifølge Grønt Punkt Norge som besøker sorteringsanlegget og inspiserer kvaliteten på returplasten. Med 96 prosent renhet har vi grunn til å være stolte – både på egne vegne og av kundene våre som skyller plasten godt før den leveres til oss.


JULI

Et telt fylt med ombruksgjenstander blir godt mottatt blant kundene på Espehaugen. Når det åpner, står flere i kø for å sikre seg noen av de mange fine gjenstandene som kun få dager tidligere var på vei i bosset.

Teltet settes opp midlertidig på gjenvinningsstasjonen for sommeren i forbindelse med en kartlegging av ombrukspotensialet til BIR, med mål om å forbedre den allerede eksisterende ordningen på stasjonen. Kartleggingen gjennomføres av fem studenter som har sommerjobb på gjenvinningsstasjonen gjennom REdu, Avfall Norges felles kompetanseløft i gjenvinningsbransjen, som jobber for å få flere unge til å velge karrierer innen bærekraft og sirkulær økonomi.

REdu-studentene «redder» brukbare ting som kunder har tenkt å kaste, ved å spørre tilfeldig utvalgte kunder om de har med seg noe av ombruksverdi. De rengjør tingene og stiller alle gjenstandene ut i teltet etter kategori, slik at det gir kundene et systematisk og fristende inntrykk.

Ved å utføre målinger og beregninger ser de på differansen mellom innhentede ombruksartikler, og hvor mye ombruksartikler kunder tar med seg fra teltet i løpet av prosjektperioden. Målet er å få flere til å velge ombruk fremfor å kaste.

En brann oppstår i et litiumbatteri under lading hos BIR Bedrift, og veggen på en kontorbrakke tar fyr. Brannvesen, politi og ambulanse kommer raskt til stedet. Industrivernet, med god hjelp av andre medarbeidere, bidrar til å begrense omfanget. Ingen personer blir skadet.

Karstein Bjørge og Ivar Steinsland utnevnes til æresborgere av byen Konjic i Bosnia-Hercegovina. De har vært med som prosjektleder og politisk leder siden begynnelsen av «Folk- til folk-program», et UD-støttet program for å bygge opp Balkan etter krigen. Egne renovasjonsplaner er en del av dette programmet, og Karstein og Ivar takker BIR som er en viktig bidragsyter i dette arbeidet.

En sorteringshall på 2500 kvadratmeter er på plass på Mjelstad. Frem til april i år var det kun en tørkehall for slam som var under tak, mens sorteringsjobben skjedde utendørs. Driften på Mjelstad Miljø forbedres stort med en tørr hall. Driften blir mer stabil, sorteringsgraden er bedre, og det er nå mulig med kameraovervåking som gjør at vi raskere kan oppdage feil.


AUGUST

Studenter strømmer til for å gjøre gratiskupp når Sammen arrangerer gjenbruksfestival for nyinnflyttede studenter på Fantoft. Køen strekker seg en kilometer utenfor Fantofthallen, hvor BIR har bidratt med et tonn gjenbrukbare gjenstander, som et supplement til det Sammen har samlet inn fra studenter ved semesterslutt. Her slås to fluer i en smekk ved å unngå forsøpling når mange flytter ut før sommeren, og samtidig sørge for en mer sirkulær studiestart.

Karbonfangst fra forbrenningsanlegget, produsentansvar og infrastruktur for store nullutslippskjøretøy står på agendaen når vi inviterer politikere og media til Gjenvinnerdagen på forbrenningsanlegget. FrP, Rødt, Arbeiderpartiet og MDG er godt representert på foredrag og omvisning.

BIR deltar på trafikksikkerhetsdagen. Over 600 personer er innom standen vår, og mange barn får prøvesitte bossbilen.

I samarbeid med Norsirk og Electrotec lanseres Viteboksen på gjenvinningsstasjonen på Espehaugen. Kundene kan sette igjen hvitevarer i denne, og det blir deretter gjort en sortering før produkter sendes videre til Electrotec på Askøy, som reparerer og selger brukte hvitevarer.

1. august er kanskje årets verste forsøplingsdag – mange flytter ut av leiligheter denne dagen. Ved returpunktet i Heggebakken, bak Bergen Katedralskole, og i Bispengaten like i nærheten, er beholderne vidåpne og overfylt, og store møbler, madrasser, glassflasker, klær og brev er blant det som ligger og flyter i gatene. En av våre kontrollører rykker ut, og boligeier/utleier i Bispegaten rydder opp begge steder.


SEPTEMBER

Anders Haugsvær-Holst blir ny daglig leder for BIR Bedrift 1. september. Han er utdannet siviløkonom fra NHH og har videreutdanning fra samme sted innen strategi og ledelse. Han kommer fra stillingen som avdelingsleder i Multiconsult, og har tidligere jobbet i EPSIS AS, Kongsberg Oil and Gas Technologies og Reinertsen AS.

Innsiden av vårt nye bygg på Lungegårdskaien 42 begynner å ta form. I første og andre etasje blir det bossnetterminal, og fjerde til syvende etasje blir kontoretasjer med hver sin fargepalett. Det blir også takterrasse solcellepanel, biehotell og god utsikt over byfjellene.

Konsernsjef Borghild Lekve holder innlegg på klimakonferansen Om i morgen. Her snakker hun blant annet om karbonfangst, og blant tilskuerne er klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Norsk Riving deltar også med stand under konferansen.

Kontrakt signeres mellom Boasson AS og BIR Infrastruktur for et nytt anleggsprosjekt for etablering av bossnett på nedre Nygård i Bergen sentrum. Omtrent en halv kilometer med bossnettrør skal legges i gatene, og når prosjektet er ferdig, kan om lag 1000 husholdninger i bydelen ta i bruk bossnettet.

Forbrenningsanlegget i Rådalen får besøk av 20 medlemmer av miljøkomiteen i byrådet i den sørkoreanske byen Cheongju. De er svært interesserte i å lære mer om energigjenvinning og renseteknologi. Den norske avfallsbransjen har mye å bidra med i internasjonale sammenhenger, og vi fungerer både som forbilde og kunnskapsbank.

Et nytt faglig og sosialt nettverk for medarbeidere til og med 35 år starter opp. Under oppstartsmøtet for BIR Ung utveksler medarbeidere fra ulike selskaper gode idéer og innspill til aktiviteter som vil bidra til et godt arbeidsmiljø.

Den 22. september beslutter BIRs konsernstyre at BIR-konsernet skal jobbe for å realisere et karbonfangstanlegg tilknyttet forbrenningsanlegget i Rådalen. Estimert investering for anlegget er på ca. 1 milliard kroner.

I vår søkte Fana folkehøgskule om tilskudd fra BIR til innkjøp av seks kraftige magneter som hver kan løfte 300 kilo. Det sa vi ja til, og magnetfiske er nå blitt et populært valgfag ved skolen. Elevene fisker i ulike vann og fjerner ting som hermetikkbokser, jerngitter, skiftenøkler, skruer og rør.

En ny fireårig avtale signeres mellom balkanske og norske partnere i ANIN Balkan. BIR og flere andre norske renovasjonsselskaper forplikter seg til å videreføre det gode samarbeidet og hjelpearbeidet for å bygge opp renovasjonstjenestene på Balkan, blant annet gjennom utveksling av kunnskap og donasjon av biler og utstyr.


OKTOBER

Den norske storfilmen Krigsseileren spiller inn scener i Bergen, og området rundt Sydnes og Dragefjellsbakken blir omgjort til kulisser. BIR låner ut 23 gamle sinkspann og vår gamle hestekjerre, og med busker og trær fra hageavfallet på Espehaugen gjenvinningsstasjon hjelper vi til å skjule ting som kan avsløre at filmen spilles inn 75 år etter at begivenhetene fant sted.

Sammen med 22 aktører fra syv land deltar BIR i EU-prosjektet ELEXIA, som starter opp i oktober og vil vare til 2026. Sammen vil vi utvikle verktøy som skal bidra til energioptimalisering, og løsningene som utvikles vil demonstreres ved tre pilotstudier i Portugal, Danmark og Bergen. I Bergen blir prosjektet et viktig bidrag inn mot arbeidet med å optimalisere driften av bossnettet og redusere energiforbruket.

Ni medarbeidere fra BIR-konsernet deltar på Rosa Sløyfe-løpet og bidrar til å støtte en god sak.

I et pilotprosjekt utvides den mobile gjenvinningsstasjonen fra seks til fjorten stoppesteder for å forbedre grovavfallshåndteringen i sentrumsnære strøk. To nye elektriske innsamlingsbiler står for innsamlingen: en for kostnadsfritt avfall og en for betalingspliktig avfall.


NOVEMBER

40 studenter som tar faget energiomstilling ved UiB besøker forbrenningsanlegget. De får omvisning og presentasjon om forbrenningsteknologi, rensing av utslipp, energigjenvinning og bærekraftsarbeidet til BIR Ressurs, med særlig vekt på metallgjenvinning og karbonfangst.

Gjenbruksuken 2022 arrangeres 21.-27. november i regi av BIR og Bergen kommune, i samarbeid med en rekke medarrangører. Uken blir en stor suksess med over 50 arrangementer til sammen i Bergen, på Askøy og i Kvam.

Her viser vi privatpersoner og næringslivet mangfoldet vi sammen har å by på innen gjenbruk, og hvordan man på en enkel, morsom og meningsfull måte kan forbruke mindre og gjenbruke mer. Det arrangeres byttefester, reparasjonsverksteder, redesign, matredding, kurs, foredrag, juleverksted og mye mer.

Gjenbruksuken arrangeres samtidig som europeisk uke for avfallsreduksjon, samt Black Week. Mot slutten av uken gjøres Gjenbruksuken som motvekt til Back Week ekstra tydelig, med arrangementene «Grønn fredag» og «Grønn lørdag» i telt på Torgallmenningen. Her deltar mange aktører med spennende boder og aktiviteter for store og små. En rekke av Bergens kaféer og kiosker bidrar også til Gjenbruksuken ved å tilby
kafferabatt til kunder som tar med egen kopp.

Under Gjenbruksuken arrangerer vi ombruksjulemarked i våre lokaler i Møllendalsveien 40. Markedet er en del av et pilotprosjekt som tester ut nye ombrukskonsepter. BIR Nyverdi henter, vasker og stiller ut gjenstander fra gjenvinningsstasjonene på Espehaugen, i Møllendalsveien og i Salhus, og disse selges nå for en billig penge.

BIRs Brr Badebande tar turen til Nordnes Sjøbad. Ved hjelp av avfallsvarme varmes sjøvannet i bassenget opp til 34 grader.

I forbindelse med flytting og tømming av fjernlager, oppstår det behov for å digitalisere arkivpliktige bilag. Når dokumentene er skannet og lagt inn i mapper, får roboten Bosse jobben med å søke opp bilag og laste opp riktig bilagsnummer og firma i regnskapssystemet. Nå håndterer våre to roboter til sammen 36 små og store prosesser i flere BIR-selskap.

Gjennom det nye bransjeprogrammet for Avfallsbransjen deles 14 millioner ut til kompetansehevende tiltak. Sammen med KAV (Kommunalt Avfall Vestland) får BIR tildelt 1,7 millioner av midlene. Pengene skal brukes på kurs og utdanning til både operativt og administrativt personell.


DESEMBER

Når vi flytter, skal vi gjenbruke mange møbler i nytt bygg, men en del blir likevel til overs. I stedet for å kaste disse, gir vi vekk et berg av møbler fra hovedkontoret på Minde. Vel 70 biler er innom garasjen vår, i tillegg til gående og syklende, og mange sikrer seg hyller, skap og stoler til boder, garasjer og hjemmekontor.

Møllendal gjenvinningsstasjon får besøk av tiendeklassinger fra Kjøkkelvik ungdomsskole, som tar faget design og redesign. De får omvisning på stasjonen og på lageret i Møllendalsveien 40, hvor vi nå redder gjenstander til ombruk. Elevene skal lære seg å lage nytt av gammelt, og får hente møbler og trevirke vi har samlet til dem.

Kontrollrommet og møterommet på forbrenningsanlegget bygges om og pusses opp fra august. Møterommet blir ferdig i september, og kontrollrommet i desember. Dette fører til bedre arbeidsforhold for medarbeiderne på anlegget, samt enklere mottak av gjester og gjennomføring av omvisninger.

«Det blå bossnettet», som strekker seg over deler av Bergen sentrum, Nordnes og Møhlenpris, er ferdig. Dette markeres med en formell åpning hvor de fire siste nedkastpunktene på Nordnes avdukes av konsernsjef Borghild Lekve og byråd for klima, miljø og byutvikling, Ingrid Nergaard Fjeldstad. Bossnettet har nå totalt 479 nedkast fordelt på 117 nedkastpunkt, og det er lagt 17,7 kilometer med bossrør. 8721 husholdninger er koblet på bossnettet, og vi nærmer oss syv millioner lukeåpninger.