Innsamling av matavfall

I 2021 skjøt pilotprosjekter med innsamling av matavfall fart i flere parallelle spor. Disse sikret at vi nå er i rute med å innfri EUs krav om at innsamling av matavfall skal være i gang innen 2023. 

I begynnelsen av mars ble to nedgravde nedkast for glass- og metallemballasje erstattet med nedkast for matavfall i bossnettet i Bergen sentrum. I løpet av året ble ytterligere tre nedkast åpnet, og nær 85 prosent av bossnettkundene fikk med det tilbud om å levere matavfallet sitt. Oppslutningen ble på rundt 19 prosent. 

I midten av mars var vi klare til å hente matavfall for første gang hos 1500 pilotkunder i Bergen vest. Her ble det delt ut matavfallsspann til alle kundene i pilotområdet. Det fikk også alle husholdningskundene i Samnanger. I mai ble matavfallet deres hentet for første gang.

Tømmeregistreringen viste at kun rundt 30 prosent av innbyggerne i pilotområdene tok spannene i bruk. Tallet ble det samme, selv etter at vi utvidet pilotområdet i Bergen vest med kunder som fikk mulighet til å aktivt bestille spann.


Bestilling fremfor avbestilling

Erfaringene fra disse pilotene gjorde at det ble besluttet å gå videre med utrullingen basert på bestilling fremfor utdeling av spann til alle.

Hjemmekompostering er en etablert og foretrukket løsning for mange av BIR-kundene, noe også spørreundersøkelser gjennomført i løpet av året har vist. Vi oppfordrer til å fortsette med hjemmekompostering for dem som ønsker det.
Ikke alle har plass til flere spann utenfor boligen. Disse kundene fikk fra januar 2022 mulighet til å levere matavfallet sitt til egne containere for matavfall på ca. 60 returpunkt i Bergen.


Papirposer

Undersøkelser har vist at mikroplast kan spres i gjødsel fra biogass til landbruk, både fra vanlig plast og bioplast. Vi ønsker ikke at matavfall fra BIR skal bidra til dette, og det ble derfor besluttet å bruke papirposer til matavfallet. 

I oppstarten kom det en del kundeklager på at papirposene revnet. Vi byttet derfor til en mer solid papirpose. Dette så ut til å være en forbedring for brukervennligheten, da antall klager på posene minket etter denne endringen.


Plukkanalyser

I løpet av året ble det gjennomført flere plukkanalyser av matavfallet fra pilotene. Analysene ble gjennomført for å sjekke renheten i det sorterte matavfallet. Resultatene viste at pilotkundene sorterte svært bra, med 98 prosent matavfall og korrekt pose.


Videre planer

I løpet av 2022 vil vi tilby hjemmehenting av matavfall fra husholdninger i alle våre eierkommuner, i tillegg til tilbud om å levere på utvalgte returpunkt i Bergen.