Organisasjon

Konsernet BIR har en todelt struktur, delt mellom offentlige renovasjonsoppgaver og konkurranseutsatte tjenester.

 

Innenfor den ene delen ligger utførelsen av de lovpålagte renovasjonsoppgavene knyttet til innsamling, gjenvinning og behandling av husholdningsavfall. Det er BIR Privat, BIR Transport, BIR Nett og BIR Avfallsenergi som utfører disse tjenestene for BIRs eierkommuner. BIR Bedrift tilbyr sine tjenester i markedet i konkurranse med andre tilbydere.

Under er BIR-konsernet slik det var organisert i 2021. Fra 1. april 2022 har de lovpålagte selskapene blitt omorganisert og de har endret navn. BIR Privat heter nå BIR Nyverdi, BIR Transport heter nå BIR Husholdning, BIR Avfallsenergi heter nå BIR Ressurs, og BIR Nett heter nå BIR Infrastruktur. I rapporten blir både gamle og nye navn brukt.