Dette er BIR

BIR er et av Norges største renovasjonsselskaper. Vi er ansvarlige for avfallshåndteringen til de 363 207 innbyggerne i syv av BIRs eierkommuner.

 

Konsernet BIR ble etablert 1. juli 2002. Historien strekker seg helt tilbake til 1881 da Bergen Renovationsvæsen ble etablert som Nordens første kommunale renovasjonsselskap. BIR AS er eid av kommunene Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Samnanger, Vaksdal og Øygarden.

Etter kommunereformen i 2019 slo Sund kommune seg sammen med øykommunene i vest og ble til Øygarden kommune. De valgte da å tilby sine husholdningskunder renovasjonstjenester fra ØyVAR i stedet for BIR. Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet.