BIRs kjerneverdier

BIRs kjerneverdier er superpålitelig, miljøpådriver, imøtekommende og lagspiller. Sammen danner disse ordene SMIL. Slagordet vårt er «Sammen for en god sak». Vi jobber sammen med kundene for miljøet.

 

Superpålitelig

Kundene våre synes allerede vi i BIR er pålitelige. Nå strekker vi oss enda litt lenger: Vi skal være superpålitelige! 
Det handler om å gjøre det lille ekstra, om å kommunisere tydelig og være i forkant. Vi skal være til å stole på.

 

Miljøpådriver

Som miljøpådrivere er vi oppdatert på nye og effektive løsninger som bidrar positivt til miljøet, og er i tråd med kundenes behov. 
Ingen skal kunne mer enn oss om gjenvinning og miljø. Denne kunnskapen deler vi raust med både kollegaer og kunder.

 

Imøtekommende

Et annet ord for imøtekommende er hjelpsom - hjelpsom på en litt fremoverlent måte - proaktiv og oppsøkende. Vi er åpen for innspill og leter etter 
de gode løsningene for både kundene, miljøet, kollegene og bedriften.

 

Lagspiller

Samarbeid og respekt for hverandres roller gir resultater. Vi i BIR er på samme lag. Men like viktig: Vi er på lag med kundene våre. Vi jobber sammen for en god sak!