Året som gikk

JANUAR

Pilotprosjektet «Innsamling av matavfall hos BIR sine husholdningskunder» starter opp. BIR har som mål å sikre at våre eierkommuner er i rute i henhold til signalene fra EU om krav til økt gjenvinningsgrad for avfall. Vi innfører sortering av matavfall fra 2023, og full implementering fra 2025.

 

EU godkjenner melormer som mat. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet vurderer at insektet ikke utgjør en helserisiko for forbrukerne. Dette åpner for at vi kan nyttiggjøre oss av innsamlet matavfall i sirkulære kretsløp.

 

BIR Avfallsenergi setter ny rekord i snittleveranse inn på BKK Varme sitt fjernvarmenett. Det blir levert over 60 MW miljøvennlig energi hele døgnet.

 

En krevende brann oppstår i forbrenningsanlegget på grunn av litiumbatterier som er feilaktig kastet i restavfallet. Sprinkleranlegg og vannkanoner i anlegget, samt rask reaksjon fra medarbeidere og god innsats fra brannvesenet, gjør at brannen slukkes i løpet av noen timer.

 

BIR får tidenes beste resultat på kundetilfredshet, med en score på 85,1 prosent i den årlige undersøkelsen av kundetilfredshet- og
omdømme. Kundene svarer på hva de mener om renovatørene og medarbeiderne ved gjenvinningsstasjonene. Begge gruppene scorer høyt med 4,7 på en skala fra 1-5.

 

FEBRUAR

Bosse, vår nye digitale medarbeider, tar nå jobben med å varsle kunder om manglende tømming via SMS. Når renovatører ikke kommer frem til bosspann på grunn av snø og is, får roboten meldingen automatisk fra bilen og frem til berørte kunder.

 

BIR Bedrift vinner kontrakt på innsamling og behandling av avfallet fra Helse Bergen. Hanevik Gruppen, som har mange restauranter og eiendommer i Bergen, er på ny også blitt kunde av BIR Bedrift.

 

Investeringsselskapet Norselab skyter inn 30 millioner kroner i WasteIQ, og får en eierandel på like under 30 prosent.

 

BIR Bedrift får en ny krokbil, en Volvo FM 500 6x2. En 20-tonns Multilift er bygget på.

 

Matavfallsspann deles ut til beboere i Bergen Vest, som en del av pilotprosjektet. Oppi beholderne får beboerne en kjøkkenkurv og papirposer til å sortere matavfallet i. Beboere på deler av Nordnes får tilgang til nedkastene for matavfall.

 

BIR utvider ruten for innsamling av farlig avfall i henhold til HMS-standarden ved gjenvinningsstasjonene. Kunder i Arna er fornøyde med å få levere blant annet småelektronikk, lyspærer og maling.

 

I 2022 og 2023 flytter BIR til to nye lokasjoner: Espehaugen 52 og Lungegårdskaien 42. Byggearbeidene er kommet godt i gang på Espehaugen. Det meste av arbeidene i grunnen med ledningsnett, smøregrav, oljeutskillere m.m. er nå ferdig. Trappehus og heissjakt er også støpt, og legging av hulldekker for etasjeskiller pågår.

 

MARS

Innsamling av matavfall er i gang i Bergen vest og i bossnettområder på Nordnes. Vi tester ulike posetyper, tekniske løsninger, tømmerutiner, lukt- og renholdsutfordringer osv., og analyserer bruksmønster, tømmefrekvens og kvalitet. Det kommer mange positive tilbakemeldinger – det er tydelig at dette er et tilbud mange har ventet på.

 

Retura, BIR Bedrift og WasteIQs pilotprosjekt med Thon Vestkanten forlenges etter svært gode resultater. Flere avfallstyper kildesorteres, ny norsk merkeordning tas i bruk, og leietakerne kildesorterer bedre og øker sorteringsgraden fra 53,9 prosent til 72,1 prosent. Målet er at Vestkanten skal bli Thon-gruppens mest bærekraftige kjøpesenter.

 

Sirkulærskolen starter med 70 deltakere, og flere på venteliste. Den arrangeres for andre gang av Bergen Næringsråd i samarbeid med PwC, NORCE, Knowit Experience, BIR og Innovasjon Norge.

 

APRIL

I samarbeid med Sirkel deler vi i april ut 20 premier på tilfeldige returpunkt i forskjellige BIR-kommuner. Alle som gjenvinner glass- og metallemballasje, har mulighet til å vinne. Kampanjefilmene, som viser returpunkt og utdeling av premier, distribueres i sosiale medier.

 

Alle ruter for den lovpålagte innsamlingen av papir og plast er nå blitt digitale. På den måten utnytter BIR Transport ressursene bedre, og ivaretar sikker, lovlig og miljøvennlig innsamling på en enkel måte. Noen kunder får ny tømmedag.

 

Med 56 stemmer for og 30 stemmer mot, ber Stortinget regjeringen om å flytte avgiften på avfallsforbrenning tidligere i verdikjeden, for både å stimulere til mindre volum på avfall, og for å håndtere avfallet i Norge. Daglig leder i BIR Avfallsenergi, Ingrid Hitland, har stått på barrikadene for bransjen og kjempet mot avgiften.


Et ektepar på Os vinner 10 000 kroner i Returkartonglotteriet, en konkurranse arrangert av Grønt Punkt Norge.

 

Flere av BIR-konsernets spreke medarbeidere deltar på Bergen City Marathon – både på halvmaraton og stafett. Stafettlaget har god nok tid til å bli BCM sitt beste sponsorlag, og pokal leveres hos BIR Bedrift, som sponser arrangementet med avfallsløsning.

 

Denne våren tester vi fire nye fredagsstopp for den mobile gjenvinningsstasjonen: ett i Bergen sentrum, to på Løvstakksiden og ett på Nesttun. Med det nye kjøremønsteret vil vi høste erfaringer knyttet til videreutviklingen av kundetilbudet.

 

Gjennomgang av innsamlet matavfall viser at kundene er flinke til å kildesortere. Vi finner nesten ingen feilsorteringer. Samlet er renhetsgraden på 98 prosent.

 

Grunnet korona blir BIRs årlige vårdugnad begrenset til mindre grupper.

 

MAI

Proptech Innovation og Bergen Næringsråd setter ombruk og gjenbruk i bygg, anlegg og eiendomsnæringen på agendaen. Norsk Riving holder innlegg om pilotprosjekter innen bygg og riving, og daglig leder Svein Egil Dagsland omtales som en superstjerne og ombrukspioner, blant annet basert på oppmerksomheten rundt oppdraget med demontering av lærerhøgskolen på Landås. Norsk Riving går også i bresjen for å få etablert eget fagbrev i riving.

 

Møllendalsveien gjenvinningsstasjon oppgraderes til glede for både medarbeidere og kunder. Tilgjengelig bruksareal på stasjonen øker, noe som gir bedre containerplassering og økt brukervennlighet for kunder og kundeveiledere.

 

Brukthallene åpner igjen etter å ha vært stengt siden mars grunnet smittevern. Flere av gjenvinningsstasjonene har lagret brukbare ting som er innlevert under nedstengingsperioden, og mange fine ting forsvinner nå på et blunk.

 

Fremdriften av bygget på Espehaugen 52 går etter planen. Yttervegger og tak er ferdig, og infrastrukturen i bakken, som ledninger for fjernvarme, strøm, vann, avløp, samt tanker for olje- og fettutskilling, er nesten fullført. 12. mai markeres det at taket er tett,
og det arrangeres kranselag for 60 HENT-medarbeidere.

 

Bergen kommune vedtar ny forskrift om boss. Mulighet for sortering av matavfall er blant endringene i den nye forskriften.

 

I jakten på nye løsninger for innsamlet matavfall, søker BIR i samarbeid med NORCE og andre partnere millionstøtte fra regjeringens nye satsing, Grønn plattform, til det ferske prosjektet WasteNOmore. Vi blir dessverre ikke tildelt midler i denne omgang.

 

Startskuddet går for samarbeidsprosessen frem mot oppstart av bossnettet som skal dekke blant annet Marken og Nygårdshøyden. I tillegg til alle BIR-selskapene deltar representanter fra Envac og Bergen kommune.

 

Konsernstyreleder i BIR, Aslak Sverdrup, er godt fornøyd med bredden i styret både hva gjelder alder og kompetanse. Hans Edvard Seim (85) har vært styremedlem i en årrekke. Helene Fotland Pedersen (25) er rekruttert gjennom prosjektet Styrekandidaten i Bergen Næringsråd.

 

BIR Avfallsenergi er i dialog med en teknologileverandør om et forprosjekt om karbonfangst.

 

Prosjektet «Innsamling av matavfall hos BIR sine husholdningskunder» er i rivende utvikling. Til sammen blir 45 prosent av kundene i bossnettet tilknyttet matavfallsløsning, og det deles ut kjøkkenbøtter og kildesorteringsposer ved nedkastene. 

 

JUNI

Sammen med Bergen brannvesen kjører vi en kampanje på nettsidene og i sosiale medier om trygg oppbevaring og innlevering av brukte batterier. NRK stiller også for å intervjue representanter fra BIR og Bergen brannvesen, og vi samarbeider om å nå ut med budskapet. 

 

Bymiljøetaten i Bergen inngår avtale med BIR Bedrift om utplassering av Mr. Fill – et komprimerende bosspann med solcellepanel på toppen.

 

30. juni legger byrådsleder Lubna Jaffery ned grunnsteinen for BIRs nye bossnetterminal og hovedkontor på Nygårdstangen, og gratulerer BIR og bergensere: – BIR driver problemløsning på olympisk nivå. Bergenserne får et system i verdensklasse. Bosspannene forsvinner fra gatene, det blir mindre synlig boss i gatene, og en bedre by. 

 

Bossnettet når en viktig milepæl – etter 17,7 km med bossrør er den siste biten montert i Haugeveien på Nordnes. Nå er det 479 nedkast i drift, fordelt på 117 nedkastpunkt. Disse betjener 8721 husholdninger, og i snitt er det 3264 lukeåpninger i døgnet. 

 

BIR og Indre Hordaland Miljøverk (IHM) stifter felles aksjeselskap med mål om å realisere biogassproduksjon på Voss, basert på matavfall fra husholdninger og husdyrgjødsel. Dette er sirkulær økonomi i praksis, med gode avsetningsmuligheter både for biogassen og bioresten.

 

Fundamenteringsarbeid pågår på Lungegårdskaien 42 på Nygårdstangen, hvor det bygges ny bossnetterminal og kontorer. 74 stålkjernepeler borres ned i fjellet for at bygget skal bli stabilt.

 

BIR kåres til Årets sirkulære bedrift av Cnytt, Norsk Senter for Sirkulær Økonomi og Circular Norway under Den store sirkulærkonferansen 16. juni. Juryen legger vekt på at BIR tar ansvar for det grønne skiftet langt utover det som er forventet av et interkommunalt selskap. Den miljøvennlige pokalen er laget av plastkanner og drivved.

 

JULI

Det vedtas ny organisasjonsmodell for BIR AS, som blir gjeldende fra 1. juli. BIR AS vil da bestå av fire avdelinger: økonomi, kommunikasjon, utvikling og organisasjon. 

 

​​​​Forsøpling i nærområdet irriterer folk noe innmari. Mange tar kontakt med BIR for å få hjelp til å få fjernet boss på avveie i nabolag og natur. Dette synet møter BIR under befaring på Askøy. Mange vil nok kjenne at de heier litt på dem som reagerer så sterkt og gir en så krystallklar beskjed til forsøplerne!

 

Norsk Riving gjennomfører, på oppdrag fra DNB Næringseiendom, miljø- og ombrukskartlegging av Sundt-bygget i Bergen sentrum.

 

En stor dekkoperasjon settes i gang på Florvåg på Askøy for å få fjernet ca. 500 bildekk som har ligget i myren i over 35 år for å drenere bort vann. Vi undersøker om vi kan hjelpe grunneierne med å løse dette omfattende miljøproblemet.

 

AUGUST

Vi markerer gjenvinnerdagen ved å gi stortingskandidater, lokale politikere og presse presentasjoner og omvisning på anlegget til BIR Bedrift og Norsk Riving. Vi deler våre erfaringer og gir politikerne innspill om hva de kan gjøre for å endre og tilrettelegge rammevilkår for gjenbruk og reparasjon, innsamling og sortering, merking og returordninger, og karbonfangst fra avfallsforbrenning.

 

BIR leverer innspill til budsjettsak til Bergen kommune med forslag om å øke gebyret med 15 prosent nominelt i 2022. Dette utgjør i snitt 360 kroner per år.

 

SEPTEMBER

Husholdningskunder i Bergen vest og nord kan glede seg over et nytt tilbud. Innsamlingsbilen for farlig avfall stopper nå i Indre Arna og Ytre Arna, Loddefjord, Vadmyra og Mathopen.

 

Vi deltar på klimafestivalen «Framtid» på Os, hvor målet er å påvirke og informere om hvilke muligheter som ligger i det grønne skiftet. Vi deltar på fagdag med foredrag og paneldiskusjon, og opplevelsesdag med informasjonsstand, smaksprøver og larvefjøs.

 

31 BIR-medarbeidere starter på veien til fagbrev. 20 medarbeidere følger undervisning i gjenvinningsfaget, og 11 tar yrkessjåførfaget.

 

På grunn av utfordringer i gravearbeidet i forbindelse med utbygging av bossnett på Nedre Nygård, bytter vi entreprenør.

 

Biowaste Club Bergen etableres i forbindelse med at BIR deltar i EU-prosjektet HOOP, hvor målet er å få utviklet mer bærekraftige metoder for gjenvinning av bioavfall. Med bioavfallsgruppen etableres samarbeid med aktører som jobber med sirkulær bioøkonomi fra Vestland fylkeskommune, Bergen kommune, BIR og oppstartsbedrifter. 

 

Vi starter organisasjonsgjennomgang av de lovpålagte selskapene i konsernet for å oppnå økt samordning, samt måloppnåelse for det enkelte selskap og for konsernet som helhet.

 

BIR er pådriver for digitalt kompetanseløft i renovasjons- og gjenvinningsbransjen. Med midler fra Kompetanse Norge deltar medarbeidere på undervisningsopplegg i regi av Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og Turbo Tape Games.

 

Vi ønsker å utvide avfallsdeponiet på Mjelstad med 800.000 kubikkmeter. Dette fører til at anlegget får levetid på nye 36 år. Planlagt sigevannsledning gjennom området fører til reaksjoner hos noen av grunneierne.

 

Bergen kommune starter miljøkartlegging av Rådalen/Hordnesskogen, samt arbeidet med en ny offentlig reguleringsplan for Rådalen.

 

OKTOBER

BIR holder innlegg om vårt arbeid innen sirkulær økonomi i forbindelse med de fransk-norske dagene i regi av den franske ambassaden i Oslo. Temaet er «Mot en grønnere økonomi».

 

7. trinn på Strusshamn skole får låne et larveveksthus som de skal passe en uke. Elevene lærer om hvordan larver kan brukes til mer bærekraftig utvikling ved at man får nytte av matavfallet.

 

BIR deltar på samling i Murcia i Spania med EU-prosjektet HOOP. Her får vi presentasjoner på rådhuset, og omvisning på avfallsanlegget i byen. Vi ser frem til å jobbe videre med prosjektet sammen med alle de 23 partene, i tillegg til flere andre byer og selskap som følger prosjektet.

 

Byrådet vil ha plass til CO2-fangst og matavfallsanlegg i Rådalen uten at industriområdet skal utvides.

 

WasteIQ gjør en full overhaling av merkevaren og bytter navn til Carrot.

 

Rosa Sløyfe-løpet samler flere spreke løpere fra BIR-konsernet, og vi bidrar til å støtte en god sak.

 

 

Energianlegget får ny el-lastebil med krok. Dette er den største treakslede el-lastebilen i bergensregionen, og den første fabrikkproduserte el-lastebilen på Vestlandet.

 

En granatlignende gjenstand oppdages i mottaksanlegget hos BIR Bedrift. Driftspersonellet følger rutinene og evakuerer området og stenger anlegget umiddelbart. Heldigvis er det en ufarlig granat denne gangen.

 

På grunn av korona, flytter og utvider BIR Avfallsenergi sin revisjonsperiode grunnet mangel på servicepersonell.

 

Vår kjære kollega Kjell Arne Pedersen omkommer i en tragisk ulykke i Tokagjelet.

 

BIR Transport og BIR Privat gjør gatene tryggere. Permanente løsninger er på plass i boligområder som har utfordringer med fremkommelighet og HMS, noe som medfører forbedret drift, redusert risiko og økte miljøgevinster. Blant annet er samlepunkter innført på over 100 steder, risiko for skade er redusert med 82 prosent, tidsbesparelsen på kjøring er 840 timer årlig, og klimautslippet anslås redusert med 1,3 tonn.

 

NOVEMBER

BIR får besøk fra Baltikum. Prosjektdeltakere fra Circular Based Waste Management, et utviklingsprosjekt som støttes av norske myndigheter og EØS, får et todagersprogram om våre virksomhetsområder, Carrot og insentiver for husholdningene gjennom gebyrmodellen. 

 

BIR forteller om moderne avfallsløsninger og hvordan vår virksomhet bidrar til å fornye Bergen på arrangementet «Vi fornyer Bergen» i Grieghallen. Målet med arrangementet er at borettslag, sameier og boligbyggelag skal få inspirasjon og ideer til fremtidens fornyingsprosjekter.

 

BIR er svært skuffet over den nye regjeringen, som i sin tilleggsproposisjon til neste års statsbudsjett legger opp til avgift på forbrenning på 192 kroner per tonn utslipp av CO2.

 

BIR får besøk av en delegasjon fra Gijon i Spania og det kommunale selskapet EMULSA, som skal implementere Pay-As-You-Throw. De får en god gjennomgang av BIRs fleksible gebyrmodell og et innblikk i hvordan vi bruker sensorer og de dataene vi samler inn. I tillegg får de omvisning av bossnettet.

 

BIR deltar på Evolve Arena på Lillestrøm, en konferanse om morgendagens by- og samfunnsutvikling. Her forteller vi om vårt arbeid innen sirkulær økonomi. Carrot deltar også med foredrag om teknologi som belønner bærekraftige valg, og viser til hvordan BIRs husholdningskunder har blitt flinkere å kildesortere etter at fleksibel gebyrmodell ble innført, og hvordan Vestkanten kjøpesenter har økt sorteringsgraden fra 54 prosent til 70 prosent og fått flere og renere avfallstyper.

 

Kundeveilederne deler ut grønne epler i brukthallene. Vi deler bilder i sosiale medier og retter oppmerksomhet mot gjenbruk og tips til hvordan man får fatt i brukte ting gratis, som en motvekt til Black Week.

 

DESEMBER

Av miljøhensyn, og fordi den ikke ble nok brukt, sender vi ikke lenger ut den røde julesekken sammen med kundebladet Bossanova. Nå kan kunder hente denne på alle våre gjenvinningsstasjoner, inkludert den mobile.

 

Norsk Riving lanserer nye nettsider. Sentralt på de nye nettsidene er markedsplass for ombruk av materialer og interiør.

 

Stortingspolitikere fra Høyre og Arbeiderpartiet besøker BIR Avfallsenergi. Gjennom presentasjoner og omvisning på forbrenningsanlegget får de et godt innblikk i hvordan anlegget fungerer. De får også en orientering om hvordan markedet fungerer, forbrenningsavgift og CO2-fangst. 

 

Neste generasjons gjenvinningsstasjoner er under utvikling. Den nye gjenvinningsstasjonen i Kvam begynner å ta form, og er en pilot når det gjelder å teste blant annet soneinndeling, tydeligere styring av kundenes bevegelsesmønster, og betaling etter vekt. Stasjonen skal stå ferdig i slutten av mars 2022.

 

Bergen Carbon Solutions ekspanderer og etablerer seg i Mosjøen.