BIR Transport

John Gaute Kvinge, Daglig leder

 

Hvordan har koronapandemien påvirket driften i 2020?

For BIR Transport har pandemien vært krevende. For å sikre drift har det vært nødvendig å iverksette mange tiltak. Da Norge stengte ned 12. mars 2020, valgte vi å flytte vår hovedbase til BIRs lokaler på Espehaugen for å etablere et tryggere arbeidsmiljø for renovatørene, med gode smitteverntiltak. I forbindelse med oppstart av anleggsvirksomhet knyttet til oppføring av vårt nye kontor- og verkstedsbygg på Espehaugen høsten 2020, ble det på et senere tidspunkt tilbakeflytting til vår opprinnelige lokasjon. Inndeling i sju kohorter, strenge smitteverntiltak og økt oppdragsmengde har vært utfordrende, men renovatørene har vist en fantastisk stå-på-vilje og gjort en formidabel innsats under krevende driftsforhold.


Hva gjorde selskapet i 2020 for å være en miljøpådriver?

BIR Transport var tidlig ute med innføring av nullutslipps renovasjonskjøretøy. Første helelektriske bil ble satt i drift høsten 2018 og gjennom 2020 har vi hatt fire slike biler i drift. Vårt nye administrasjons- og verkstedsbygg på Espehaugen er også forberedt for å kunne håndtere 100 prosent elektrisk drift for alle våre renovasjonskjøretøy. Vår største utfordring er likevel mangel på fabrikanter som kan tilby helelektriske renovasjonskjøretøy, som også tilfredsstiller våre krav til driftseffektivitet. Innføring av digitale kjøreruter og bruk av moderne nivåmålerteknologi har også gjort oss i stand til å redusere vår samlede kilometerproduksjon, og på den måten spare miljøet.

 

BIR Transport AS

    
Daglig leder
John Gaute Kvinge

FORMÅL
BIR Transport AS er et selskap som er 100 prosent eid av BIR AS, og etablert som driftsselskap for å sikre BIR AS når det gjelder innsamling av avfall i Bergen kommune, som er omfattet av forurensningsloven § 30. Selskapet er av allmennyttig karakter og skal ikke dele ut utbytte. De ressurser som genereres gjennom virksomheten skal anvendes til realisering av selskapets formål.

 

ANTALL BILER
Bilparken består av 58 kjøretøy hvor to er bossugbiler og fire er kranbiler. Fire av det totale antallet er elektriske.

 

OMSETNING OG RESULTAT
BIR Transport AS drives til selvkost. Selskapets resultat, med unntak av eventuelt overskudd fra aktivitet mot næringsmarkedet, skal overføres/dekkes inn av BIR Privat AS årlig. Årets avsetning for avregning mot BIR Privat AS utgjør 1 391 038, og er ført som reduksjon i salgsinntektene.

Brutto omsetning: 133,3 mill. kroner (2019: 127,9 mill. kroner)
Årsresultat: 0,04 mill. kroner (2019: -0,22 mill.kroner)

 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Sykefravær: 5,32 prosent. 2,32 prosent var kortvarig og 3,0 prosent var langvarig. (2019: 9,99 prosent).

 

Stiftelsesår: 2002
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte: 105,83

 

STYRET
Morten Straume, styreleder
Annette Bergsland Rognstad
Espen Petter Walde
Sondre Vallestad
Jan Oddvar Skulstad