Nøkkeltall

Tall oppgitt i hele tusen kroner

 

  Brutto omsetning Årsresultat Årsverk
  2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018
BIR AS 608 702 543 009 190 360 13 933 194 085 35 182 43 41,8 39,7
BIR Privat AS
233 042 228 353 397 851 0 0 213 114 114,3 110,21
BIR Transport AS
133 312 127 854 123 790 35 -219 -451 87 86,2 79,55
BIR Nett AS 39 954 37 058 35 096 428 158 -163 9 8 7,83
BIR Avfallsenergi AS 246 924 283 084 264 035 -13 997 11 256 12 457 46 48,4 44,58
BIR Bedrift AS 186 120 175 064  164 683 7 601 3 667 8 366 77 73 73,0
Lønningen Tomteselskap AS 393 0 0 304 0 0 0 0 0
Cimbio AS 0     0     0    
TH Paulsen AS 0 0 0 0 0 0 0
 Retura Vest AS 37 296 29 069 31 000 838 1 472  973 11 7,81
 Fleslandsveien 67 AS  0  0 -32 -24  -30  0  0
 Lønninghaugen 6 AS 8 382 8 027 7 508 2 347 1 982  1 530  0  0
Bossug AS 23 049 16 250 17 441 1 534 187 670 0 0 0
Norsk Riving AS 27 344 17 503 4 117 3 221 2 122 -346 16 11 11
Conrad Mohrs veg 15 AS 0 6 750 12 338 1 559 1 559 2 655 0 0 0
Møllendalsveien 31 AS 997 1 037 974 280 280 225 0 0 0
Møllendalsveien 40 AS 2 368 2 204 2 083 721 721 549 0 0 0
Fleslandsveien 244 AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brødrene salomonsen AS 433 678 6 456 -21 -27 -21 0 3 3
WasteIQ AS 3 557 3 604 0 -758 462 -45 5 0 0