Innovasjon og tjenesteutvikling i en pandemi

2020 har vært et år preget av viktige grep for å opprettholde BIRs samfunnskritiske funksjon. Vi har vist at vi har håndtert en krevende situasjon på en god måte, og samtidig fått til en imponerende utvikling innen tjenestetilbud og innovative satsinger.

 

I september 2020 tok Borghild Lekve over som konsernsjef etter Steinar Nævdal som gikk av med pensjon. Til tross for at hennes første tid i BIR har vært preget av koronapandemien, har hun blitt godt kjent med både konsernet og medarbeiderne.

– Jeg overtok en veldrevet og kompetent organisasjon med flinke medarbeidere, og er imponert over deres engasjement og kompetanse, i tillegg til evnen til å omstille seg og jobbe digitalt.


Opprettholdt drift under pandemien

BIR er en viktig aktør med samfunnskritiske oppgaver, og det er tatt flere grep for å holde driften i gang i hele konsernet. Medarbeiderne i administrasjonen har hovedsakelig arbeidet hjemmefra, mens renovatørene i BIR Transport tidlig ble delt inn i kohorter og fordelt på flere lokasjoner.

– Alle har vært veldig positive og tilpasset seg denne krevende situasjonen. Vi har hele tiden klart å holde driften i gang og hente bosset.

Til tross for at dette har vært en travlere tid enn vanlig for både medarbeiderne på gjenvinningsstasjonene og renovatørene, har BIR hatt rekordlavt sykefravær i 2020.


Rekordhøy kundetilfredshet

BIR kan skilte med flere rekorder i 2020. I årets omdømmeundersøkelse fikk vi rekordhøy score på kundetilfredshet.

– Både renovatørene og alle andre som jobber i driften og som har kontakt med kunder har vist at de har håndtert en kritisk fase på en god måte. Selv i en krevende situasjon, har vi rekordhøy kundetilfredshet. BIR har scoret høyt i omdømmeundersøkelser i flere år, men aldri så høyt som i år, så det er all grunn til å klappe for medarbeiderne som sikrer vårt gode omdømme.

 

Sirkularitet og innovasjon som en viktig del av konsernstrategien

– I BIR er vi opptatt av å være dynamisk og å tenke på god daglig drift og nødvendig utvikling. BIR er til for kundene, og vi er derfor opptatt av vår kjernevirksomhet og dagens drift. Samtidig må vi utvikle oss for å møte kundenes fremtidige behov, og sikre at vi kan drive på en god økonomisk plattform, sier Borghild, og viser til konsernstrategien og de mange innovative prosjektene og satsingene som pågår i konsernet.

Noe av det første hun tok tak i som ny konsernsjef, var implementering av konsernstrategien for 2020-2024, som ble vedtatt i mars. BIR har fortsatt den samme visjonen: å være vestlendingenes egen miljøbedrift. Nye viktige begreper som sirkularitet og bærekraft har fått en tydelig plass, og det vil jobbes målrettet for å bidra til å realisere FNs bærekraftsmål.

– Konsernstrategien er veldig overordnet, så vi har konkretisert den på driftsnivå og laget en virksomhetsplan. Denne handler om hvordan tjenestetilbudet skal utvikles, spesielt innen den lovpålagte delen.

Blant områdene som satses på er innsamling av matavfall, gjenbruk innen byggebransjen, og karbonfangst.


Innsamling av matavfall

Nordmenn kaster i snitt rundt 42 kilo spiselig mat hvert år. Innen 2025 skal matsvinn kuttes med 30 prosent, og innen 2030 skal det være halvert. EU krever at innsamling av matavfall er i gang innen 2023.

– Det er kjempeviktig at vi nå er i gang med piloter for utvikling av tjenestetilbudet når det gjelder innsamling av matavfall. Vi håper å gjøre dette fullskala innen 2022. Det er ønskelig at matavfallet skal kunne brukes videre, for eksempel til utvikling av biogass.

 

Pådriver for gjenbruk ibyggebransjen

Ifølge konsernstrategien skal BIR være en sentral driver for utvikling av sirkulære verdikjeder. På veien mot mer sirkularitet er det et mål å redusereforbruket og å gjenbruke produkter. I kundemarkedet er brukthallene et godt eksempel på hvordan produkter får nytt liv, men et annet område med stort potensiale er næringsvirksomheten. Det jobbes nå med å få til mer gjenbruk i byggenæringen, som står for en stor del av materialene som kastes.

– Det må jobbes både med dem som etterspør produkter og materialer, og de som river dem. Her er Norsk Riving et godt eksempel på hvordan byggematerialer demonteres for å kunne gjenbrukes. Det må jobbes videre med å finne lagringsmuligheter eller markedsplasser for disse materialene, i tillegg til å jobbe med holdninger om å ta vare på ting. BIR kan spille en viktig rolle i denne utviklingen.


Kutt i karbonutslipp

Høsten 2020 satte BIR i gang en utredning knyttet til karbonfangst. BIR ønsker å redusere eller eliminere utslippene fra energianlegget i Rådalen.

– Vi har et stort utslipp fra anlegget. Det er noen tekniske, økonomiske og arealmessige barrierer her. Tradisjonell teknologi er dyrt, men vi har sett på alternative muligheter som kanskje kan gjøre det mulig for oss å fange CO². Vi jobber også med konsepter knyttet til å fange og bruke CO² i nye produkter, og gjennomfører prøveprosjekt både innen fangst og bruk av CO².

I tiden fremover ser Borghild frem til å fortsette å utvikle BIRs tjenester til beste for kunder i våre eierkommuner.

– Jeg ser frem til å gjøre dette på en effektiv og god måte, og har forhåpninger om at vi skal fortsette å ha god inntjening på den konkurranseutsatte delen. Vi vil bruke de markedsmulighetene som finnes, slik at vi posisjonerer oss godt også i fortsettelsen.