Statistikk

 

Kildesortert avfall samlet inn i rute
Kg per innbygger

 

Kildesortert avfall og restavfall samlet inn i rute
Kg per innbygger



Restavfall og utsortert avfall ved gjenvinningsstasjonene
Prosent og tonn 




Plastemballasje i rute og fra gjenvinningsstasjon
Tonn og kilo per innbygger

 

 

Papir, papp og drikkekartong i rute og fra gjenvinningsstasjon
Tonn og kilo per innbygger


 

Total avfallsmengde samlet i rute og på gjenvinningsstasjon
Kilo per innbygger




Glass- og ,etallemballasje i rute og fra gjenvinningsstasjon
Tonn og kilo per innbygger


 

Totale mengder farlig avfall
Tonn og kilo per innbygger