Hjelper kundene å ta bærekraftige valg

Gjennom insentiver for kildesortering og tilrettelegging av best mulige løsninger, hjelper BIR Bedrift sine kunder å bli mer bærekraftige. Takket være godt samarbeid med kunder, blir avfall til ressurser som brukes i flere innovative prosjekter – blant annet fôrproduksjon.

 

Vil utstede bærekraftsbevis til kunder

– Det er en del av strategien vår at vi skal gjøre kundene våre mer bærekraftige, forteller Eivind Fykse.

BIR Bedrift er ISO-sertifisert etter miljøstandard 14001, og jobber dermed opp mot en del miljømål. 2015-standarden er avgjørende for måten vi jobber med kundene ettersom vårt bidrag til kundenes miljømål inngår som en del av våre mål.

– Vi arbeider med å påvirke, forbedre og finne de mest effektive måtene å håndtere avfallet på, slik at kundene våre kan ta i bruk de mest miljøvennlige løsningene.

En kunderelasjonsplattform er utviklet, med en tilhørende interaktiv nettside som lanseres i 2020. Plattformen skal gi en full min side-funksjonalitet og synliggjøre kundenes miljøavtrykk. Det vil også utstedes bærekraftsbevis for å skape motivasjon til å håndtere avfall på en klimavennlig måte.

– Det viktigste for oss som avfallsentreprenør er å samarbeide med kundene for å komme fram til de beste løsningene. Det er kundenes klimaavtrykk som blir avgjørende. Får vi kundene med på løpet slik at de sorterer riktig, får vi en ressurs vi kan bruke videre.

 

Gir næringskunder insentiver for kildesortering

BIR Bedrift bidrar til en miljøvennlig byutvikling, og mange av næringskundene i Bergen sentrum er koblet til BIR Netts bossnett. Det er også levert mange nedgravde løsninger og vakuumbaserte løsninger gjennom Bossug.

Det er flere kunder som benytter seg av det nye produktet Mr. Fill, en solcellebasert, komprimerende enhet som kan stå ute i offentlige rom. Avfallet som kastes komprimeres slik at det tar fem ganger så mye boss som uten komprimering, og beholderen varsler når det er fullt. Man slipper dermed å tømme så ofte – dette gjør både innsamling og transport mer effektiv.

Eivind forteller at reduksjon i restavfall trolig er en av de beste løsningene for å bidra til å redusere utslipp. Selve innsamlingen av restavfall står bare for rundt en prosent av utslippene knyttet til håndteringen av restavfallet, men BIR Bedrift bidrar likevel der det er mulig. Tre nye elektriske biler er bestilt i 2019 – en stor komprimatorbil og to varebiler.

I tillegg samarbeides det med gründerselskapet WasteIQ om nye digitaliserte avfallsløsninger for større eiendomsvirksomheter i Norge. Plattformen samler inn og bearbeider data om blant annet fyllingsgrad og hvem som kaster hva.

– Det er i tråd med forurensningsloven at forurenser skal betale, og det gir insentiver for at det skal lønne seg å sortere riktig, sier Eivind.

 

God sortering bidrar til materialgjenvinning

Når kunder bidrar med god sortering er det mulig for oss å håndtere og ta vare på avfallet på en slik måte at det kan egne seg for materialgjenvinning.
Blant annet har BIR Bedrift i 2019 håndtert returtrevirke på en slik måte at det har gått til produksjon av nye møbelplater.

BIR Bedrift er også en aktiv deltaker i miljøinitiativet Blått Hav, hvor det sammen med Retura Norge, Mowi og andre aktører utvikles et helhetlig konsept for at produkter kan materialgjenvinnes og at plast og rester fra oppdrettsanlegg ikke havner i havet.

Godkjent som fôrprodusent
BIR Bedrift er opptatt av å endre seg i takt med tiden, og har flere spennende og innovative prosjekter på gang.

– Vi har et mål om å bli et ressursselskap i tillegg til et avfallsselskap, sier Eivind.

Selskapet er på god vei – i 2019 ble BIR Bedrift godkjent som fôrprodusent. En produktingeniør ble ansatt for å jobbe med fôrproduksjon, og infrastrukturen på anlegget er bygget om, slik at det er gjort plass til laboratorium og produksjonslokale. Dermed kan forbehandlet matressurs leveres til Invertapro, som bruker fôret i larveproduksjon.

– Dette er foreløpig et lite prosjekt, men det kan fort bli en større sak. Det er spennende, da det skaper nye muligheter for sirkulær økonomi og for å gi matrester et nytt liv.

 

Utvider for fremtiden

Det skjer også flere endringer i tiden fremover. I 2018 kjøpte BIR Bedrift seg inn i Norsk Riving, og i februar 2019 flyttet selskapet inn i BIR Bedrifts lokaler.

I løpet av året er det sprengt ut ca. 70 000 kubikk stein på et 30 måls stort område som ble kjøpt i 2012. Store områder er planert og ca. 4000 km2 er tatt i bruk. Etter hvert vil de bli tatt i bruk større deler av arealet.

– Med disse områdene legger vi til rette for god avfallshåndtering og vekst i årene som kommer.

 

BIR Bedrift jobber med FNs bærekraftsmål:

               

Innovasjon og infrastruktur

  • Jobber mot å bli et ressursselskap i tillegg til et avfallsselskap. Ble godkjent som fôrprodusent i 2019, og gjør matavfall om til larvefôr.

  • Samarbeider med WasteIQ om digitaliserte avfallsløsninger og insentiver for kildesortering.

 
Bærekraftige byer og samfunn

  • Hjelper kunder å bli mer bærekraftige gjennom miljøvennlige avfallsløsninger og en god infrastruktur for avfallshåndteringen hos kunden.


Ansvarlig forbruk og produksjon

  • Tar vare på avfallet på en slik måte at det er egnet for materialgjenvinning.

 
Stoppe klimaendringene

  • Jobber med påvirkning og å finne de mest effektive måtene for klimavennlig avfallshåndtering.

 

 

BIR Bedrift AS


Daglig leder
Eivind Fykse

Formål
BIR Bedrift AS er et 100 prosent eid selskap av BIR AS, og skal hente avfall fra bedriftskunder.

BIR Bedrift AS:
Omsetning 175,1 mill. kroner (164,7 i 2018).
Årsresultat 3,67 mill. kroner (8,36 i 2018)

TH Paulsen AS:
Selskapet er fusjonert med BIR Bedrift AS

Bossug AS:
Omsetning 16,25 mill. kroner (17,44 i 2018)
Årsresultat 0,19 mill. kroner. (0,67 i 2018)

Retura Vest AS:
Omsetning 29,1 mill. kroner. (31,0 i 2018)
Årsresultat 1,47 mill. kroner. (0,97 i 2018)

Brødrene Salomonsen AS:
Omsetning 0,68 mill. kroner. (6,46 i 2018)
Årsresultat -0,03 mill. kroner. (-0,02 i 2018)

HELSE MILJØ OG SIKKERHET

BIR Bedrift AS:
Sykefravær 7,16 prosent mot 9,29 prosent i 2018.

Bossug AS:
Ingen ansatte i 2019

Retura Vest AS:
Sykefravær 1,27 prosent mot 13,68 prosent i 2018.

Brødrene Salomonsen AS:
Ingen ansatte i 2019.

Stiftelsesår: 1998
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte: 73,53

BIR Bedrift har eierskap i disse virksomhetene:
Bossug AS 100 prosent
Retura Vest AS 80 prosent*
Retura Norge AS 20,25 prosent
Fleslandsveien 67 AS 100 prosent
Lønninghaugen 6 AS 100 prosent
Brødrene Salomonsen AS 100 prosent
Norsk Riving AS 51,2 prosent
*direkte og indirekte

STYRET
Steinar Nævdal, styreleder
Gro Dyrhaug, nestleder
Helen Botnevik
John A. Knudsen