Innovasjon i verdikjeden

En av måtene BIR innoverer på er å knytte til seg gründerbedrifter som kan styrke BIRs verdikjede. Felles for alle selskapene er at de bygger opp under BIRs strategi om å være drivende innen utvikling av sirkulære kretsløp. BIR har investert i Invertapro, Greentech Innovators og Bergen Carbon Solutions, mens WasteIQ er et resultat av innovasjon fra egen organisasjon.  

 

Invertapro AS 

Invertapro AS er et insektselskap som jobber med oppsirkulering av matavfall til proteinrike fôr- og matingredienser. Siden oppstart i 2016 har bedriften tenkt sirkulære og bærekraftige løsninger i alle deler av verdikjeden. De tar restråstoff som ingen andre vil ha, og transformerer dette til noe nytt og verdifullt. De lager produkter av insektprotein, insektolje og insektbæsj. Alt skal brukes. Det er sirkulærøkonomi i praksis. 

Høydepunkt i 2019: 

 • Vi femdoblet produksjonen og økte antall ansatte fra 4 til 8 i løpet av 2019, sier Alexander Solstad Ringheimdaglig leder i Invertapro og insektsentusiast. – Vi har nå flyttet inn i større produksjonslokaler rett øst for Vossevangen. Det er mange som vil jobbe med insekter og vi bikket over 100 Msc, Bsc- studenter, som har vært engasjert i over 15 insektsrelaterte prosjekt. 
 • Planlegging av automatiseringen av insektsfabrikken ble igangsatt og skal stå ferdig innen høsten 2020. 
 • Invertapro lanserte Norges første kommersielle brød med insekter sammen med Meny og Bakehuset. 
 • Kontrakt ble inngått med Skretting for utvikling og leveranse av bærekraftig fiskefôr i tillegg til kontrakt med Felleskjøpet for Bærekraftig fôr til kjæledyr 
 • I 2019 fikk Invertapro flere utmerkelser. De bærekraftige løsningene, både gjennom verdikjeden og økonomisk, ble vektlagt når de fikk Årets gründerpris av Det Kongelige Selskab for Norges Vel. Bløme, som er plantegjødsel godkjent til økologisk jordbruk, ble kåret til årets hageprodukt på Norges største hagemesse. 

 

Greentech Innovators AS 

Sirkulærøkonomi og mikroalger var viktige stikkord da BIR kjøpte seg inn i gründerselskapet Greentech Innovators AS i desember 2019Nyutviklet miljøteknologi legger grunnen for morgendagens løsninger der matavfall kan brukes som ressurs til å dyrke frem bærekraftig dyrefôr. Greentech Innovators skal prosessere matavfall som gjødsel for mikroalgedyrking. Mikroalger kan i neste omgang benyttes som en rik kilde for proteiner og omega 3-oljer i dyrefôr og til humant konsum. I fremtiden vil storskala dyrking av mikroalger både redusere vår avhengighet av soya i dyre- og fiskefor og utslippene av klimagasser. Greentech Innovators er aktive på arenaen for sirkulær bioøkonomi med stort potensial innen det grønne skiftet. 

 • Det å få med BIR på laget betyr veldig mye for oss. I tillegg til kapital bidrar de også med kompetanse og nettverk og vi gleder oss til å samarbeide med BIR for å skape en komplett sirkulærøkonomisk verdikjede rundt våtorganisk avfall, sier daglig leder Ingmar Høgøy i Greentech Innovators. 
 • Greentech Innovators er definert som «20 startups to follow» i World Business Magazine. De er også blant 25 selskaper som er med til finalen i «postcode lottery - limaselskaper», og ser med spenning frem til finalen i Nederland til høsten 2020.  Selskapet er med blant 12 nordiske selskaper i en «Accelerator» i regi av Danske Bank, og jobber aktivt sammen med gode partnere nasjonalt og internasjonalt som skal hjelpe videre med bygging av kompetanse.  

 

Bergen Carbon Solutions AS 

Bergen Carbon Solutions bruker innovativ teknologi for å produsere karbon nanofibre, ved hjelp av CO₂ og vannkraft. Dette gjør produksjonen unik og 100 prosent miljøvennlig. Produksjonsprosessen er en CO₂-negativ teknologi, som resulterer i renere luft og reduserte industriutslipp. Bergen Carbon Solutions har et pilotprosjekt sammen med BIR Avfallsenergi, der målet er å tappe CO2 rett fra pipen ved energianlegget og lage karbon nanofiber.  

Høydepunkt i 2019: 

 • Det at vi fikk ENOVA-støtte til prosjektet som vi har sammen med BIR på 13MNOK var en god milepæl, sier Jan Børge Sagmo, daglig leder i Bergen Carbon Soultions. -  Vi begynte å utvikle den oppskalerte enheten sammen et selskap som heter NAVIC Solutions. I løpet av året har det vært spennende å teste løsningene på en mindre enhet, for på den måten å kunne redusere kostnadene og risikoene på den oppskalerte enheten. Det at vi fikk nye eiere i 2019 og BIR kom på eiersiden, var kanskje det vi satte mest pris på. Da har vi fått den industrielle kunnskapen et oppstartsselskap som oss trenger.  

 

WasteIQ AS 

WasteIQ kobler sammen smart infrastruktur, fagsystemer og kundetjenester, og gir virksomheten full kontroll på forretningskritiske data. God kontroll over dataflyten i virksomheten er en kritisk suksessfaktor for å lykkes i den sirkulære fremtiden. WasteIQ er en skyplattform som kobler sammen teknologier, kvalitetssikrer data og gjør en ny generasjon forretningsmodeller i avfallsbransjen mulig å realisere. BIR er det eneste avfallsselskapet i verden som har startet et softwareselskap. 

Høydepunkt i 2019: 

 • WasteIQ er i drift. Løsningen er testet ut og virker bra og er robust. Jobber for å få inn flere kunder innen renovasjons- og gjenvinningsbransjen. I tillegg har vi posisjonert oss med et verdiforslag som passer for sirkulære forretningsmodeller i eiendomsbransjen. Målet her er at vi med god bruk av data bidrar til at ressurser forblir ressurser og ikke avfall.  
 • Waste IQ fikk Norsirks Miljøpris i 2019. I begrunnelsen vektlegges at Waste IQ bidrar til sporbarhet, dokumentasjon og samhandling, noe som er helt avgjørende for å lykkes med sirkulære verdikjeder.  
 • På International Solid Waste Association (ISWA) i Bilbao ble rapporten «How industry 4.0 transforms the waste sector» lansertWasteIQ og BIR bidro med en artikkel om insentivgebyrmodellen med digital løsning fra Waste IQ.