BIRs visjon er å være vestlendingenes egen miljøbedrift. Vi skal være et moderne og tillitsvekkende selskap. Dette danner grunnlaget for konsernets videre utvikling.

 

 

 

Visjonen skal gi innbyggerne i de ni BIR-kommunene et tettere bånd til BIR. Vi ønsker å vise at vår funksjon både er viktig og nyttig for samfunnet.

Visjonen indikerer at det er rom for utvidelse av BIR og at vi ønsker eventuelle nye eierkommuner velkommen. BIR vektlegger miljøet, men er også en bedrift som har forretningsmessige interesser. BIR skal være en førende aktør og rollemodell for andre avfallsselskap.