Restavfall er det som blir igjen etter at du har sortert ut alt som kan materialgjenvinnes eller av andre grunner ikke skal kastes i restavfallet.

  • Bleier
  • Pappkrus og –tallerkener
  • Gavepapir og bånd
  • Matrester, dersom du ikke komposterer hjemme
  • Blandingsemballasje
  • Skitten emballasje
  • Ødelagte leker uten strøm og batteri
  • Isopor
  • Ting av plast som ikke er emballasje

Hvordan leveres det?

Har du eget restavfallspann med grønt lokk tømmer vi dette hver uke. Trenger du å få vite hvilken ukedag, søk opp din adresse her:

 

Hva skjer mer det? 

Restavfallet går til forbrenning i energianlegget vårt i Rådalen og blir energigjenvunnet. Energigjenvinning sørger for at avfall som ikke kan materialgjenvinnes, kommer til nytte som energi. Når bosset brenner gjør vi det om til varme og strøm  som brukes i boliger og næringsbygg. Det finnes faktisk like mye energi i fire tonn boss, som i et tonn olje. 

Anlegget har to ovner som kan brenne ca. 14 tonn per time hver. Totalt kan anlegget brenne 28 tonn avfall per time og ta imot 220 000 tonn restavfall årlig. Bosset fra en bossbil gir nok varme til en husholdning i 1,5 år!

Varmen vi leverer til BKK Varme sitt fjernvarmenett har hittil erstattet ca. 220 forurensende oljekjeler, noe som tilsvarer fjerning av 1500 busser på tomgang året rundt.Produksjon av energi tilsvarer oppvarming til over 20 000 husstander og strøm til nesten 5 000 husstander.

Vi har et topp moderne renseanlegg som sørger for at forbrenningen ikke utgjør en helsefare for omgivelsene.

 
Matavfall som en del av restavfallet

Matavfall fra husholdningene i BIR samles inn med restavfallet og brennes med god energiutnyttelse. Dette gir et positivt CO2-regnskap, er kostnadseffektivt og miljøvennlig. Dersom matavfallet samles inn separat for produksjon av gass, må vi ha en ordning for at bioresten nyttiggjøres i landbruket. Per i dag er det ikke gode avsetningskanaler for dette i denne delen av landet.

Ønsker du å kompostere matavfall hjemme, kan du søke BIR tilskudd på inntil 1000 kr til kjøp av kompostbinge.

Les mer om kompostering her