Matavfall fra husholdningene samles hos mange inn med restavfallet og blir energigjenvunnet. Sortering og levering av matavfall vil snart bli et tilbud til alle husholdningskundene i BIR. Dette gjøres for å utnytte matavfallet på en bedre måte for miljøet. 

Les mer om matavfallsinnsamling i BIR

Ønsker du å kompostere matavfall, kan du søke om tilskudd til kjøp av kompostbinge.

 

Les mer om kompostering her

 

 

 

Finn dine tømmedager