Døde kjæledyr (f.eks hund og katt) kan leveres til veterinær eller til dyrekrematorium i kommuner som har slike. Små dyr (f.eks. kanarifugl og hamster) kan begraves. Gjelder det større levninger fra jakt bør jegeren henvende seg til nærmeste Gilde eller Nortura-anlegg. Det er et generelt forbud mot å deponere/grave ned biologisk nedbrytbart avfall, men Mattilsynet kan gi tillatelse dersom det ikke er nær drikkevann, badeplass o.l. og grunnen ikkje består av myr. Stedet må heller ikke ligge i område med bosetting.