Undervisningsfilm for grunnskole

Her er en film som forteller om avfall, kildesortering og energigjenvinning.

Klikk på symbolet nederst til høyre for å åpne film i fullskjerm.

Alternativt så kan du gå direkte til filmen her.


Etterarbeid

Etter elevene har sett filmen, kan de gjerne få i oppgave å svare på spørsmål om hva de har lært.

Oppgaver til filmen (PDF)

Oppgaver til filmen - fasit til lærer (PDF)

 

 

Flere nettbaserte oppgaver og filmer finnes på skolesidene.

 

Undervisningsfilm for ungdomsskole/videregående 

Her er en presentasjonsfilm som forteller om sammenhengen mellom økte avfallsmengder, forbruk og bærekraft.

 

Klikk på symbolet nederst til høyre for å åpne film i fullskjerm. 

Alternativt så kan du gå direkte til filmen her.

Flere nettbaserte oppgaver og filmer finnes på skolesidene.