I forbindelse med smitteverntiltak som følge av koronaviruset følger BIR gjeldende råd og informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI)og Utenriksdepartementet (UD). Vi har derfor besluttet å ikke ta imot besøk eller delta i aktiviteter/foredrag ute på skoler inntil videre.
Vi beklager ulempene dette måtte medføre.


 Vil du ha relevante og nyttige temaforedrag for elever og lærere? Våre foredrag er dialogbaserte med visuelle virkemidler, og  fokus på hvilke valg vi må ta i hverdagen for å få en grønnere fremtid. Målet med våre foredrag er en bevisstgjøring rundt smarte valg knyttet til temaene bærekraft, forbruk og kildesortering. Opplegget tilpasses trinn, læreplan og eventuelle ønsker om tema. Temaene belyses visuelt med både bilder og film.

Om ønskelig kan lærerne få eget foredrag for å styrke kunnskapen om bærekraftig avfallsbehandling og gjenvinning.

Aktuelle tema:

  • Hvordan avfallet håndteres i dag, kontra før
  • Viktigheten av kildesortering
  • Utvikling i avfallsmengdene, før og nå
  • Utfordringer knyttet til økende avfallsmengder
  • Endring i forbruksmønster

Vil dere ha besøk av BIR?

Kontaktperson:

Foreslå gjerne en ukedag og tidsrom