Selskap

Kjønnsbalanse

Midlertidig ansatte

Uttak foreldrepermisjon
Snitt antall uker

Deltidsarbeid
Faktisk deltidsarbeid

  Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
BIR AS 24 21 1 1 37 7 4 0
 BIR Avfallsenergi AS  6  40  0  1  0  4  0  2
 BIR Nett AS  3  6  0  0  0  0  0  0
 BIR Privat AS  27  95  8  28  0  2  3  16
 BIR Transport AS  5  84  3  24  7  9  1  0
 BIR Bedrift AS  17  53  4  1  0  2  1  0
 Retura Vest AS  2  19  0  0  0  0  0  0
 Norsk Riving AS  0  18  0  3  0  1  0  0
Konserntall 84 336 16 58 22 6 9 18

 

I BIR har vi 14 nasjonaliteter.

BIR har som mål å være en arbeidsplass hvor det er nulltoleranse for trakassering eller diskriminering.
I tillegg handler likestilling om mangfold og tro på at representasjon uavhengig kjønn, forskjellige etniske grupper,
forskjellige aldersgrupper og funksjonshemmede bidrar til innovasjon, godt arbeidsmiljø og positive resultater.

Konsernet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens
ulike funksjoner kan besettes av flest mulig. 

BIR er en mannsdominert virksomhet og det er derfor et mål å øke kvinneandelen, spesielt innenfor de områder
og stillinger der det er en vesentlig overvekt av menn. 

Gjennom vårt slagord «Sammen for en god sak» og våre kjerneverdier; Superpålitelig, Miljøpådriver, Imøtekommende
og Lagspiller, arbeider vi også for et mangfoldig og likestilt arbeidsmiljø.

Våre retningslinjer for etikk, varsling og konflikthåndtering sier noe om hvordan vi skal håndtere saker som kan
oppstå i virksomheten.

BIR har startet arbeidet med å oppfylle aktivitetsplikten i likestillingsloven.

 

Nedlastbar pdf