Avfallsplan

Målene for avfallsarbeidet i BIR Privat er nedfelt i en avfallsplan som er et viktig styringsverktøy for den retningen avfallstjenestene skal utvikles i.

Avfallsplan for 2016–2020

I tillegg til avfallsplanene som i all hovedsak er et måldokument, vil BIR utarbeide en mer konkret handlingsplan over tiltak som skal gjennomføres for å sikre måloppnåelse.

 

Lover og forskrifter

Her finner du forskrift og veileder.

Forskrift for håndtering av husholdningsavfall m.v (bokmål) - PDF
Veileder til forskriften (bokmål) - PDF

Forskrift for handtering av hushaldsavfall o.a (nynorsk) - PDF
Veileder til forskriften (nynorsk) - PDF

Forurensningsloven 

Avtale om kjøring på privat vei - PDF

Avfallsforskriften