BIR Bedrift AS

20 år i bossets tjeneste

Hva er du mest stolt over at dere fikk til i 2018?

I 2018 så hadde BIR Bedrift AS 20 årsjubileum. Dette feiret vi sammen med alle ansatte på en flott måte. I tillegg var vi igjennom en ganske omfattende endring. En restrukturering og hele organisasjonen ble skrudd om og rigga for morgendagen. Dette har vært en utfordrende jobb, men jeg er stolt over at vi sammen greide å få dette til. Med et positivt bidrag fra alle medarbeidere.

 

Hva er viktigst for dere fremover?

I BIR Bedrift har vi alltid hatt fokus på kunden og sånn vil det også være i fremtiden.

 

Hva er de største utfordringene i BIR Bedrift AS?

Det skjer mye i vår bransje. Klima, miljø, sirkulærøkonomi og digitalisering er begreper som det er mye snakk om. Den største utfordringen for oss er å ta disse begrepene og omgjøre de til handling og tenkemåte.

 

Hvor viktig er teknologi, digitalisering og innovasjon for dere?

Digitalisering er et redskap for oss og er nyttig for sporing av avfallsstrømmer og dokumentasjon av disse. Når det gjelder ny teknologi så er det sånn at morgendagens krav, de kommer til oss og de jobber vi for å møte. Vi må likevel ikke glemme og betjene våre kunder på veien mot nye løsninger.

 

Hva gjør dere for å være miljøpådrivere?

I vårt virke så er egentlig det å være miljøpådriver todelt. Først oss selv, og hvordan vi lager vår egen produksjon på og hvordan vi planlegger, og ikke minst hvordan vi opptrer. Nummer to, vi gir masse råd til kunden. Prøver å påvirke kunden i måten å bygge opp sine avfallsløsninger på og håndtere sitt avfall på.

Og erfaringen vår er faktisk at sammen med kunden så gjør vi det beste resultatet.

 

 

OMSETNING OG RESULTAT

BIR Bedrift AS:
Omsetning 164,7 mill. kroner (130,8 i 2017).
Årsresultat 8,36 mill. kroner (9,88 i 2017)

TH Paulsen AS:
Selskapet er fusjonert med BIR Bedrift AS

Bossug AS:
Omsetning 17,44 mill. kroner (16,64 i 2017)
Årsresultat 0,67 mill. kroner. (1,51 i 2017)

Retura Vest AS:
Omsetning 31,0 mill. kroner. (28,9 i 2017)
Årsresultat 0,97 mill. kroner. (0,71 i 2017)

Brødrene Salomonsen AS:
Omsetning 6,46 mill. kroner. (7,44 i 2017)
Årsresultat -0,02mill. kroner. (0,12 i 2017)

 

HELSE MILJØ OG SIKKERHET

BIR Bedrift AS:
Sykefravær 9,29 prosent mot 5,06 prosent i 2017.

Bossug AS:
Ingen ansatte i 2018

Retura Vest AS:
Sykefravær 13,68 prosent mot 0,57 prosent i 2017.

Brødrene Salomonsen AS:
Sykefravær 0,5 prosent mot 1,0 prosent i 2017.

 

Stiftelsesår: 1998
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte: 68

 

BIR Bedrift har eierskap i disse virksomhetene:
Bossug AS 100 prosent
Retura Vest AS 63,33 prosent
Retura Norge AS 20,25 prosent
Fleslandsveien 67 AS 100 prosent
Lønninghaugen 6 AS 100 prosent
Brødrene Salomonsen AS 100 prosent
Norsk Riving AS 51,2 prosent

 

STYRET

Steinar Nævdal, styreleder
Gro Dyrhaug, nestleder
Helen Botnevik
John A. Knudsen