Visjon og strategi


BIRs visjon
er å være vestlendingenes egen miljøbedrift. Vi skal være et moderne og tillitvekkende selskap. Dette danner grunnlaget for konsernets videre utvikling. Visjonen skal gi kundene i BIR-kommunene tettere bånd til BIR. Vi ønsker å vise at vår funksjon både er viktig og nyttig for samfunnet.

BIRs strategi dreier seg i hovedsak om å være en sentral driver for utvikling av sirkulære verdikjeder. BIR vektlegger miljøet, men er også en bedrift som har forretningsmessige interesser. BIR skal være en førende aktør og rollemodell for andre avfallsselskap.

 


Våre strategiske satsingsområder