Organisasjon

 

Konsernet BIR har en todelt struktur, delt mellom offentlige renovasjonsoppgaver og konkurranseutsatte tjenester. 

 

Innenfor den ene delen ligger utførelsen av de lovpålagte renovasjonsoppgavene knyttet til innsamling, gjenvinning og behandling av husholdningsavfall. Det er BIR Infrastruktur AS, BIR Husholdning AS, BIR Nyverdi AS, BIR Ressurs AS og BIR Voss Hardanger som utfører disse tjenestene for BIRs eierkommuner. BIR Bedrift tilbyr sine tjenester i markedet i konkurranse med andre tilbydere. 

Indre Hordaland Miljøverk (IHM) ble en del av BIR-konsernet 1. juni 2023, og selskapet endret da navn til BIR Voss Hardanger.