Dette er BIR


BIR er et av Norges største renovasjonsselskaper. Vi er ansvarlig for avfallshåndteringen til de 386 100 innbyggerne i ti av BIRs elleve eierkommuner. Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet.

 

 

Konsernet BIR ble etablert 1. juli 2002. Historien strekker seg helt tilbake til 1881 da Bergen Renovationsvæsen ble etablert som Nordens første kommunale renovasjonsselskap. BIR AS er eid av kommunene Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Eidfjord, Kvam, Osterøy, Samnanger, Ulvik, Vaksdal, Voss og Øygarden. 

Voss, Ulvik og Eidfjord har vært eierkommuner siden 1. juni 2023, da BIR og Indre Hordaland Miljøverk (IHM) slo seg sammen. IHM endret da navn til BIR Voss Hardanger.

Etter kommunereformen i 2019 slo Sund kommune seg sammen med øykommunene i vest og ble til Øygarden kommune. De valgte da å tilby sine husholdningskunder renovasjonstjenester fra ØyVAR i stedet for BIR.