Avfallets verdikjede


Avfallshåndteringen starter hos kunden i det øyeblikket avfallet kildesorteres, samles og transporteres til neste ledd.


Det er hard konkurranse og små marginer innen oppsamling og transport, men dette virksomhetsområdet har stor betydning for BIRs gjennomslagskraft senere i verdikjeden. Gjennom sorteringsvirksomheten tar vi vare på den verdifulle delen av avfallet.

BIRs papirsorteringsanlegg er moderne og helautomatisk. Sammen med ordinær avfallshåndtering, innsamling av farlig avfall og restavfallsbehandling i forbrenningsanlegget, gir BIR et helhetlig tilbud for maksimal ressursutnyttelse og høyest mulig gjenvinning. Gjennom å være til stede i hele verdikjeden for avfall, får både husholdningskunder og bedrifter gevinst av effektiv intern ressursutnyttelse og et bredt tjenestetilbud.