BIR Transport AS

Daglig leder: John Gaute Kvinge

 

Hvordan har koronapandemien påvirket driften i 2021?

For BIR Transport har pandemien vært krevende. For å sikre drift og redusere smitte blant medarbeiderne, var det nødvendig å iverksette mange tiltak. Renovatørene ble inndelt i kohorter store deler av året, med reduserte muligheter til fysiske samlinger. Administrasjonen var på hjemmekontor, eller på kontor med strenge smittevernstiltak. Dette krevde god digital samhandling i hele selskapet. Det ble heldigvis anledning til å arrangere fysiske gruppemøter og en etterlengtet sosial samling på høstparten.

Avfallsmengdene økte betydelig under den første perioden av pandemien i 2020, mens den i 2021 stabiliserte seg mot normalnivå. Pandemien har ført til økt leveringstid på kjøretøy og deler, og vi har måttet holde bilparken i drift ut over planlagt levetid. Dette har medført økt slitasje, høye reparasjonskostnader og krevende driftsforhold. Renovatørene har vist en fantastisk stå-på-vilje og gjort en formidabel innsats.

 

Hva var selskapets viktigste bidrag for at BIR ble kåret til «Årets sirkulære bedrift»?

Selskapet deltar i prosjekter som er med på å bygge opp under sirkulære verdikjeder i BIR. Eksempelvis prosjekt for innsamling av matavfall, bruk av teknologi for å sikre korrekte registreringer som grunnlag for tjenesteutvikling, ruteoptimalisering m.m. BIR Transport har også bidratt både med utstyr, personell og prosjektdeltakelse i prosessen for å implementere matavfalls-
innsamling i BIR sine eierkommuner.

BIR Transport var tidlig ute med innføring av nullutslippsrenovasjonskjøretøy, og første helelektriske bil ble satt i drift høsten 2018. Selskapet har etter den tid anskaffet ytterligere tre elektriske renovasjonsbiler, og arbeider aktivt med leverandører for å øke den utslippsfrie andelen av bilparken. Selskapet tar i bruk ny teknologi og driftsmateriell som kan bidra positivt til å redusere miljøutslipp.


Hva gjorde selskapet i 2020 for å være en miljøpådriver?

BIR Transport har en klar ambisjon om å redusere CO2-utslipp og ha en så klimanøytral innsamling som mulig. Vårt nye administrasjons- og verkstedsbygg på Espehaugen har derfor solcellepaneler, batteribanker for lagring av solenergi samt ladeinfrastruktur for å kunne håndtere 100 prosent elektrisk drift av alle våre renovasjonskjøretøy.

I 2021 hadde vi fire helelektriske bossbiler og to elektriske varebiler i bilparken, hvorav den ene varebilen ble anskaffet samme år. Det er bestilt en elektrisk kran/krokbil som er estimert levert medio 2022. Vår største utfordring er likevel mangel på fabrikanter som kan tilby helelektriske renovasjonskjøretøy som tilfredsstiller våre krav til driftseffektivitet. Vi fortsetter arbeidet med å påvirke og kartlegge mulighetsområdet i nær dialog med våre leverandører.

Selskapet vil fortsatt arbeide målrettet mot en mest mulig miljøvennlig innsamling der vi utfordrer leverandørene på miljøvennlig drivstoff og driftseffektivitet på samtlige kjøretøy vi har i bestilling.

I 2021 ble de siste kjørerutene digitalisert og effektivisert, og vi har nå digitalisert samtlige innsamlingsruter. Gjennom bruk av ruteplanleggingssystem og moderne nivåmålerteknologi, har dette gjort oss i stand til å redusere vår samlede kilometerproduksjon, og på den måten spare miljøet. Selskapet har også redusert bruken av piggdekk betydelig.

 

BIR Transport AS AS
BIR Husholdning fra 01.04.2022


Daglig leder
John Gaute Kvinge


FORMÅL

BIR Transport AS er et selskap som er 100 prosent eid av BIR AS, og etablert som driftsselskap for å sikre BIR AS når det gjelder innsamling av avfall i Bergen kommune, som er omfattet av forurensningsloven § 30. Selskapet er av allmennyttig karakter og skal ikke dele ut utbytte. De ressurser som genereres gjennom virksomheten skal anvendes til realisering av selskapets formål.

ANTALL BILER

Bilparken består av 57 kjøretøy, hvorav to bossugbiler og åtte kran- og/eller krokkjøretøy. Fire av det totale antallet er elektriske.

OMSETNING OG RESULTAT

BIR Husholdning AS drives til selvkost. Selskapets resultat, med unntak av ev. overskudd fra aktivitet mot næringsmarkedet, skal overføres/dekkes inn av BIR Nyverdi AS årlig. Årets avsetning for avregning mot BIR Nyverdi AS utgjør 5 854 116 kroner, og er ført som økning i salgsinntektene.

Brutto omsetning: 135,5 mill. kroner
(2020: 133,3 mill. kroner)
Årsresultat: -0,09 mill. kroner
(2020: 0,04 mill. kroner)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Sykefravær: 6,78 prosent. 3,02 prosent var kortvarig og 3,76 prosent var langvarig.
(2020: 5,32 prosent).

Stiftelsesår: 2002
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte: 88,59

STYRET

Borghild Lekve, styreleder
Annette Bergsland Rognstad
Espen Petter Walde
Sondre Vallestad
Jan Oddvar Skulstad