BIR Bedrift AS

Daglig leder: Eivind Fykse

 

Hvordan har koronapandemien påvirket driften i 2021?

I 2020 opplevde vi at aktiviteten gikk noe ned som følge av pandemien. En del av våre kunder stengte ned driften eller hadde lavere aktivitet enn normalt. Vi har hatt vekst i nye avtaler som har kompensert for nedgangen hos andre. Samlet sett har vi hatt en positiv utvikling gjennom hele 2021.

2021 var preget av hjemmekontor for de som hadde muligheten til det. Driften både på innsamling og mottak/sortering har stort sett gått som normalt. Det har vært viktig å skille de ulike avdelinger i kohorter for å redusere konsekvensene ved et eventuelt smitteutbrudd eller karantene.

Til tross for tilnærmet normal drift har vi unngått smitteutbrudd, eller vesentlige utfordringer med karantene gjennom hele pandemitiden.

BIR Bedrift og datterselskapene hadde samlet sett svært god aktivitet i 2021 og alle budsjetter ble oppnådd.

 

Hva var selskapets viktigste bidrag for at BIR ble kåret til «Årets sirkulære bedrift»?

I BIR Bedrift har vi arbeidet med å utvikle løsninger for å produsere kvalitetsfôr av vegetabilske matrester til larveproduksjon. Vi samarbeider om lokaler, utstyr og kompetanse for å benytte matrester på nye områder, blant annet til produksjon av protein. Gjennom vårt eierskap i Norsk Riving AS har vi jobbet med å kartlegge og å teste ut nye bruksområder for materialer fra riveprosjekter.

 

Hva gjorde selskapet i 2020 for å være en miljøpådriver?

Vårt mål er å redusere våre klimapåvirkninger på en trygg måte. I hele 2021 har vi hatt i drift en elektrisk drevet komprimatorbil. Mot slutten av året bestilte vi enda en ellastebil. Vi har lagt ned mye arbeid i å få etablert fyllestasjoner for biogass i Bergen. Dette blir trolig en realitet i 2022/23. Vi jobber aktivt med å ha en god og effektiv logistikk for å transportere så høy tonnmengde avfall per kilometer som mulig. Dette gir en positiv virkning for våre klimaavtrykk på innsamling av avfall.

Vi er også godkjent fôrprodusent og er i gang med å nyttiggjøre matrester som råvare til dyrefôr. Deltagelse i Sirkulærskolen og aktivitet ute på stands på kjøpesenter er viktige arenaer for påvirkning. Til våre kunder driver vi med rådgivning for bedre kildesortering og materialgjenvinning.

Innenfor havbruk jobber vi sammen med Retura om å lage helhetlige konsepter for at produkter kan materialgjenvinnes, og at plast og rester fra oppdrettsanlegg ikke forsøpler havet.

 

BIR Bedrift AS 

Daglig leder
Eivind Fykse


FORMÅL

Selskapet skal drive entreprenørvirksomhet, nasjonalt og internasjonalt, innenfor avfallshåndtering og gjenvinning, samt virksomhet som har tilknytning til dette, herunder eie og forvalte fast eiendom, utvikling og salg av miljørelaterte produkter, samt deltakelse i andre virksomheter med samme formål.

BIR Bedrift har eierskap i disse virksomhetene:
Bossug AS 100 prosent
Retura Vest AS 80 prosent*
Retura Øst AS 33 prosent
Retura Norge AS 20,25 prosent
Fleslandsveien 67 AS 100 prosent
Lønninghaugen 6 AS 100 prosent
Retura Nomil AS 33 prosent
Brødrene Salomonsen AS 100 prosent
Norsk Riving AS 51,2 prosent
*direkte og indirekte

OMSETNING OG RESULTAT

BIR Bedrift AS:
Omsetning 219,3 mill. kroner (186,1 i 2020).
Årsresultat 10,5 mill. kroner (7,6 i 2020)

TH Paulsen AS:
Selskapet er fusjonert med BIR Bedrift AS

Bossug AS:
Omsetning 24,3 mill. kroner (23,1 i 2020)
Årsresultat 1,2 mill. kroner (1,5 i 2020)

Retura Vest AS:
Omsetning 47,9 mill. kroner (37,3 i 2020)
Årsresultat 0,8 mill. kroner (0,8 i 2020)

Brødrene Salomonsen AS:
Omsetning 0,5 mill. kroner (0,43 i 2020)
Årsresultat -0,07 mill. kroner (-0,02 i 2020)

Norsk Riving AS:
Omsetning 35,5 mill. kroner (27,3 i 2020)
Årsresultat -0,007 mill. kroner (3,2 i 2020)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

BIR Bedrift AS
Sykefravær 6,0 prosent. 1,7 prosent var kortvarig. 
(2020: 5,3 prosent)

Stiftelsesår: 1998
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte 76

STYRET

Borghild Lekve, styreleder
Kristian Jæger, medlem
Geir Anuglen, medlem