Innovasjon i verdikjeden

BIR innoverer både i og utenfor egen verdikjede. En av måtene det gjøres på, er å investere i gründer-bedrifter som bygger opp under BIRs strategi om å være ledende innen utvikling av sirkulære kretsløp. Innovasjon er en av grunnene som juryen vektla da BIR i 2021 ble kåret til «Årets sirkulære bedrift».


 

For BIR er det avgjørende at selskapene vi knytter oss til ikke innoverer bare for å innovere. Hovedtanken er at selskapene skal bidra til å løse et eksisterende problem. At selskapene BIR investerer i er miljøvennlige er viktig, men de må i tillegg være økonomisk bærekraftige. 

BIR må være aktive, og søke utover egen bransje for å finne samarbeidsmuligheter.

– Vi søker å finne selskaper som kan ha en etterspørsel for de ressursene som vi besitter, deretter prøver vi å koble disse selskapene mot oss, sier utviklingssjef Stian Halland.  

Han legger til at BIR også kan koble de aktuelle selskapene direkte til avfallsprodusentene, uten at ressursene går gjennom BIR.

– Da har vi også gjort jobben vår, sier Halland.
 
I oktober endret WasteIQ navn til Carrot. Selskapet leverer IT-systemer for dataflyt av avfall og kundedata. Selskapet har i 2021 vist tydelig hvilken effekt deres IT-systemer har på sortering av avfall. På Vestkanten Storsenter økte sorteringsgraden fra 54 prosent til over 70 prosent etter implementering av Carrot sine løsninger. Bedre sortering gjør det mulig å bruke avfallet som ressurs og innsikt fra dataene gjør det lettere å redusere hvor mye avfall kundene produserer. Systemet vil også bli tatt i bruk på flere andre Thon-kjøpesentre. Avtalen tilsier at det er stor tillit til Carrot sine løsninger.  

Invertapro er et eksempel på oppsirkulering i praksis. Selskapet benytter vegetabilsk matavfall til produksjon av larver, og omgjør dermed matrester fra avfall til ressurs. I 2021 solgte Invertapro nærmere tre tonn med larveprodukt, og har fått godkjent både produksjonsprosess og produkt av hundefôr av Mattilsynet. Invertapro jobber nå med å finansiere en ny fabrikk. I 2021 gikk Norgesgruppen inn med kapital, og selskapet vil fortsette å innhente finansiering i 2022. Invertapro har bevist at det bare er finansiering av økt produksjonskapasitet som er nødvendig for at selskapet skal bli lønnsomt. 

For Bergen Carbon Solutions (BCS) har 2021 også vært et innholdsrikt år. Selskapet bruker CO² til å lage karbon-nanofiber. 19. april ble selskapet notert på Euronext Growth, en markedsplass for notering og elektronisk handel av aksjer. BCS er nå i gang med å etablere sin første fullskala-fabrikk i Mosjøen.  

Norsk Riving AS er en riveentreprenør som jobber med ombruk av avfall fra bygg- og anleggsnæringen. Bransjen står for 40 prosent av jordens klimagassutslipp, gjenbruk av materialer og inventar bidrar til å redusere dette. I 2021 hadde selskapet god utvikling når det gjelder økonomiske resultater, kompetanse og etablering av markedsplass for brukte byggematerialer.   
CIMBIO AS ble etablert som et nettverksselskap som skal fremme BIRs interesser innen biologiske fraksjoner. CIMBIO AS skal være en bioklynge som bidrar til utvikling av innovasjonsprosjekter, samarbeid knyttet til nye verdikjeder, utvikling av teknisk infrastruktur og forretningsmodeller innen sirkulær økonomi. To ganger i året arrangerer CIMBIO og EU-prosjektet HOOP «Biowaste Club», hvor aktører langs bioverdikjeden samles for å dele erfaringer, og bidra til å øke samarbeidet på bioressurser i regionen. 

Biosirkel Vestland ble stiftet av BIR AS og Indre Hordaland Miljøverk IKS (IHM) i juli 2021, med mål om å utrede mulighetene for et biogassanlegg for behandling av matavfall og husdyrgjødsel på Voss. Dette vil støtte opp om de strategiske driverne om å «ta samfunnsansvar før og etter egen verdikjede», og «sikre helhetlige løsninger og kontroll på avfallsstrømmer».