Holdningsskapende arbeid

Det digitale undervisningstilbudet har vært flittig brukt av skolene i 2021 og vært en god erstatning da koronapandemien satte en begrensning på fysisk oppmøte ute på skolene. Utendørs var det derimot stor dugnadsaktivitet og mange tok oppfordringen vår om å rydde naturen fri for boss.

 

I løpet av de siste årene har vi videreutviklet det digitale undervisningstilbudet innen miljølære. Nettsidene bir.no inneholder en rekke temafilmer og tips til aktiviteter, og har vært fine å henvise lærere til i perioden med et samfunn preget av korona og smitterestriksjoner.


Samarbeid med VilVite 

I samarbeid med VilVite har vi utarbeidet et eget undervisningstilbud til ungdomsskoler om forbruk og bærekraft. VilVite har også vært koronastengt for besøkende store deler av året, men i et par uker der smittenivået var relativt lavt, kunne skoleopplegget gjennomføres ute på skolene. Flere 9.- og 10.-klassinger fikk gjennom læringsprogrammet undervisning om globale utfordringer knyttet til forbrukersamfunnet.


BIRs dugnadsaktivitet i 2021

I BIR sine eierkommuner, Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Samnanger og Vaksdal, ble det gjennomført i alt 182 strandryddinger i 2021. Det ble samlet inn totalt 38 135 kilo. Dugnadene er registrert på henholdsvis bir.no og ryddnorge.no.

BIR har selv arrangert flere dugnader i løpet av året. Vi har hatt en dugnad rundt Kristianborg-vannet på Minde og tre dugnader rundt brofestet til Askøybroen sammen med ulike bedrifter. I en på myr ved Tjuavågene på Florvågøyna på Askøy har BIRs idrettslag IL Reno gjennomført tre dugnader sammen med idrettslag og skoleklasser. Gjennom en formidabel innsats ble over 500 gamle bildekk fjernet. Elever fra de to videregående skolene Danielsen og Amalie Skram har deltatt i to ryddeaksjoner rundt Store Lungegårdsvann.

Ved våre elleve gjenvinningsstasjoner har vi tatt imot 407 sekker med dugnadsboss. Bossbiler i rute har hentet fulle dugnadssekker, og registrert i alt 464 strandryddesekker. Det ble totalt 871 sekker med dugnadsboss.

Deltakelsen under BIRs tradisjonelle vårdugnad var også preget av koronapandemien og kun 76 dugnader ble rapportert inn. Til sammenligning har 166 dugnadslag deltatt under årets aksjon i 2022, og kurven peker nå bratt oppover. Folk liker å få det fint rundt seg til 17. mai!


Populære insekter

Like før sommeren fikk vi en liten insektfarm der vi følger med på melbillelarvens fascinerende utvikling fra egg til larve, som pupper seg i noen uker, før en liten bille titter frem. Vi tok insektfarmen med oss på noen arrangementer, deriblant Fremtidsfestivalen på Oseana. Det var stor interesse fra små og store til å stifte nærmere bekjentskap med det yrende livet i den lille farmen. Den lille larvefabrikken ble også lånt ut til skoleklasser, og er uten tvil en ny og interessant erfaring for elever og lærere.