Årets sirkulære bedrift

Under den store sirkulærkonferansen 2021 ble BIR kåret til Årets sirkulære bedrift. Juryen la vekt på at BIR tar ansvar for det grønne skiftet langt utover det som er forventet av interkommunale selskaper og at BIR er sentral i en bred omstilling fra lineær til sirkulær økonomi i bergensområdet.

Prisen er en pokal som forestiller en lotusblomst, og er laget av plastkanner og en gammel trekloss funnet ved havet. Lotusblomsten symboliserer skaperkraft, begynnelse og renhet

 

Prisen ble delt ut for første gang av Cnytt, Norsk Senter for sirkulær økonomi og Circular Norway. Formålet med prisen er å løfte frem en virksomhet som utmerker seg innen sirkulære forretningsmodeller og slik bidrar til å bevare råmaterialer lenger i kretsløpet, bidrar til kutt i CO2-utslipp og redusere avfall, og ikke minst – inspirere andre virksomheter til å omstille seg til sirkulær økonomi.


Juryens begrunnelse

– BIR tenker større enn bare seg selv og er unike i måten de løfter frem andre selskaper og har støttet gründerbedrifter i omstillingen mot det grønne skiftet. De har bidratt med utviklingsstøtte til flere bedrifter, hvor en av dem i dag er et børsnotert selskap. De har invitert inn gründerselskaper til møte med konsernledelsen for å lære. De har vært med på å etablere Sirkulærskolen for å dele kunnskap om sirkulær økonomi, og de har arrangert Gjenbruksuken for lokale aktører fra ulike næringer for å motivere andre virksomheter til å omstille seg til sirkulær økonomi og bevaring av råmaterialer i kretsløpet, begrunnet leder av juryleder Olav Elvestuen under utdelingen.

Juryen uttalte videre at BIR utmerker seg som selskap generelt.

– BIR er mer transparent enn andre selskaper de kan sammenligne seg med, og slik sett er et eksempel til etterfølgelse. De store norske bedriftene – og utviklingsinstitusjoner – har også mye å lære av hvordan BIR kobler aktører, satser på nyutvikling og involverer seg for verdier til fellesskapet.