Styrets beretning

BIR har som visjon at vi skal være vestlendingenes egen miljøbedrift. Hovedmålene til BIR er å tilby god service, opprettholde et godt omdømme, bidra med miljøfremmende tjenester, opprettholde stabile, lave priser til husholdningskundene og gi avkastning til eierne. BIR utnytter ressursene i bosset og tar ut verdier i hele avfallets verdikjede.


2019 KORT OPPSUMMERT

Takk til ansatte. Styret takker samtlige ansatte for god arbeidsinnsats i året som har gått. Motiverte, imøtekommende og endringsvillige medarbeidere er avgjørende for den videre utviklingen av BIR som samfunnsaktør, servicebedrift og ledende avfallsselskap.