BIR Bedrift

Eivind Fykse, Daglig leder

 

Hvordan har koronapandemien påvirket driften i 2020?

I starten av pandemien opplevde vi at aktiviteten gikk noe ned. De første ukene av nedstengingen måtte vi derfor permittere noen sjåfører som følge av færre oppdrag. Både BIR Transport og BIR Privat tok imot noen av de permitterte. Selv om noen av våre kunder måtte stenge ned, eller fikk lavere aktivitet, så har vi hatt en vekst i nye avtaler som har kompensert for nedgangen hos noen av våre eksisterende kunder. Dette gjorde at aktiviteten tok seg raskt opp igjen til et nivå der vi kunne ha alle i jobb igjen.

Avdelingene har vært adskilte og delt inn i kohorter for å redusere konsekvensene av et eventuelt smitteutbrudd, eller karantene. De som har hatt mulighet til det har jobbet hjemmefra. Vi har lagt til rette for dette med å hjelpe til med tjenlig utstyr for å utføre jobben på en god måte hjemmefra.

Etter hvert har aktiviteten gått tilnærmet som normalt – dog med de restriksjoner og ulemper det er å ikke kunne treffe hverandre fysisk. Vi har ikke hatt smitteutbrudd, eller vesentlige utfordringer med karantene så langt.

BIR Bedrift og datterselskapene hadde samlet sett god aktivitet i 2020. Samlet nådde vi våre budsjetter i 2020.


Hva gjorde selskapet i 2020 for å være en miljøpådriver?

Vi ønsker å redusere våre klima-påvirkninger på en sikker måte. I 2020 tok vi i bruk komprimatorbilen EL Boss og to el-varebiler. I tillegg jobber vi aktivt med å ha en god og effektiv logistikk for å transportere så høy tonnmengde avfall per kilometer som mulig. Dette gir en positiv virkning for våre klimaavtrykk på innsamling av avfall.

Vi jobber også med å finne nye og mer bærekraftige behandlingsmetoder for avfall. I 2020 leverte vi mye trevirke fra rivning til råvare for produksjon av møbelplater. Vi er også godkjent fôrprodusent og er i gang med å nyttiggjøre matrester som råvare til dyrefôr. Ellers driver vi med rådgivning for bedre kildesortering og materialgjenvinning hos våre kunder.Det utvikles et helhetlig konsept for at produkter kan materialgjenvinnes og at plast og rester fra oppdrettsanlegg ikke havner i havet.

 

BIR Bedrift AS


Daglig leder
Eivind Fykse

FORMÅL
Selskapet skal drive entreprenørvirksomhet, nasjonalt og internasjonalt, innenfor avfallshåndtering og gjenvinning, samt virksomhet som har tilknytning til dette, herunder eie og forvalte fast eiendom, utvikling og salg av miljørelaterte produkter, samt deltakelse i andre virksomheter med samme formål.

BIR Bedrift har eierskap i disse virksomhetene:
Bossug AS 100 %
Retura Vest AS 80 %*
Fleslandsvegen 67 AS 100 %
Lønningshaugen 6 AS 100 %
Brødr. Salomonsen AS 100 %
Norsk Riving AS 51,2 %
Retura Norge AS 20,25 %
* Direkte og indirekte

 

OMSETNING OG RESULTAT

BIR Bedrift AS
Omsetning: 186,1 mill. kroner (2019: 175,1 mill.kroner)
Årsresultat: 7,6 mill. kroner (2019: 3,7 mill. kroner)

Bossug AS
Omsetning: 23, 0 mill. kroner (2019: 16,3 mill. kroner)
Resultat: 1,5 mill. kroner (2019: 0,2 mill. kroner)

Retura Vest AS
Omsetning: 37,3 mill. kroner (2019: 29,1 mill. kroner)
Resultat: 0,8 mill. kroner (2019: 1,5 mill. kroner)

 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

BIR Bedrift AS
Sykefravær 5,26 prosent. 1,73 prosent var kortvarig og 3,53 prosent var langvarig. (2019: 6,52 prosent)

 

Stiftelsesår: 1998
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte 81

 

STYRET
Borghild Lekve, styreleder
Kristian Jæger, medlem