Dette er BIR

 
BIR er et av Norges største renovasjonsselskaper. Vi er ansvarlig for avfallshåndteringen til de 361 407 innbyggerne i syv av BIRs eierkommuner. Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet.

 

Konsernet BIR ble etablert 1. juli 2002. Historien strekker seg helt tilbake til 1881 da Bergen Renovationsvæsen ble etablert som Nordens første kommunale renovasjonsselskap. BIR AS er eid av kommunene Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Samnanger, Vaksdal og Øygarden. Etter kommunereformen i 2019 slo Sund kommune seg sammen med øykommunene i vest og ble til Øygarden kommune. De valgte da å tilby sine husholdningskunder renovasjonstjenester fra ØyVAR i stedet for BIR.


INNBYGGERE SOM BENYTTER 
BIRs
RENOVASJONSTJENESTER PR. 01.01.2020

Askøy 29 553
Bergen 283 929
Bjørnafjorden 24 908
Kvam 8 457
Osterøy 8 098
Samnanger 2 485
Vaksdal 3 977

Totalt 361 407