Dette er BIR

 

BIR er et av Norges største renovasjonsselskaper. Vi er ansvarlig for avfallshåndteringen til de 361 407 innbyggerne i BIRs syv eierkommuner. Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet.

 

Konsernet BIR ble etablert 1. juli 2002. Historien strekker seg helt tilbake til 1881 da Bergen Renovationsvæsen ble etablert som Nordens første kommunale renovasjonsselskap. BIR AS er eid av kommunene Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Samnanger og Vaksdal. Navnet BIR er en forkortelse for Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap.

EIERKOMMUNER OG
INNBYGGERE PR. 01.01.2020

Askøy 29 553
Bergen 283 929
Bjørnafjorden 24 908
Kvam 8 457
Osterøy 8 098
Samnanger 2 485
Vaksdal 3 977

Totalt 361 407