Året som gikk

Januar

BIR innfører avfallslevering i gjennomsiktige sekker på alle gjenvinningsstasjonene. Gradvis stanser vi mottak av svarte sekker for å kunne vurdere kvalitet av innholdet og heve sorteringsgraden.

BIR Transport kjører doble skift for å få samlet inn økte mengder glass og metall etter julen. Glassmengdene i BIR har den siste tiden økt med ca. 250 tonn samtidig som pantesystemet sluttet å ta imot glassflasker.

Invertapro på "Line fikser maten". I episode 5 er Line på besøk hos Invertapro på Voss.

Ingeniørstudenter ved Høgskolen på Vestlandet bryner seg på muligheten for gjenbruk av materialer fra BIRs administrasjonsbygg i et nytt industribygg for BIR på Espehaugen.

 

Februar

Daglig leder i BIR Privat, Bente Gansum Daazenko, inviterer til debatt rundt produsentansvaret i sin kronikk i Dagens Næringsliv. - Vi kan gjerne ønske oss sirkulærøkonomi, men «shit in» gir fortsatt «shit out». Matemballasje av blandingsmaterialer – som chipsposer – lar seg ikke gjenvinne samme hvor mye vi ønsker det, sier hun.

Startskuddet går for Sirkulærskolen i Bergen. Bergen Næringsråd arrangerer skolen sammen med BIR, NORCE, PwC og Knowit.

BIR får millioner i forskningsmidler til prosjektet «Miljølaboratoriet» som gjøres i samarbeid med landets ledende forskningsmiljø innenfor adferdsøkonomi, FAIR og FAIR Insight Team ved NHH.

 

Mars

BIR innfører strenge smitteverntiltak etter at koronaviruset blir påvist i Norge. Renovatørene fordeles på tre ulike oppmøteplasser, brukthallene stenger og det innføres hjemmekontor. BIR Avfallsenergis energianlegg utfører kritisk samfunnsdrift og må innføre ekstra strenge smitteverntiltak.

 

Renovatørene melder om stående applaus fra altaner når de henter boss. På en beholder ble det også funnet en stor plakat fra kunder som takket for den flotte innsatsen renovatørene gjør for samfunnet.

Utredningen av "Mat til mat" blir ferdig. Den tar for seg aktuelle løsninger for å sikre innsamling av matavfall med god kvalitet, fra kjøkkenbenk til behandlingsløsning.

 

April

Fire år etter at de første larvene ble alet opp, automatiserer Invertapro pilotanlegget på Voss for å kunne tidoble produksjonen til 100 millioner larver i året. Hos BIR Bedrift er lokaler utbedret og klare, arbeidsprosesser og maskiner er på plass, og med godkjenning fra Mattilsynet blir de landets første renovasjonsselskap som er godkjent som fôrprodusent.

Norsk Riving vinner anbudet om å gjenbruke bygningsmasser fra den gamle lærerhøyskolen på Landås.

Gjenvinningsstasjonen i Salhusvegen blir oppgradert. BIRs eldste stasjon får nå økt kapasitet og kan fungere på en god måte frem til en helt ny og tidsmessig gjenvinningsstasjon kan stå ferdig.

 

Mai

Rekordstor pågang av kunder fører til søndagsåpen gjenvinningsstasjon på Espehaugen i mai og juni. Tilbudet med utvidet åpningstid får svært god respons og krymper køen.

Ny hall for BIR Avfallsenergi står klar i Rådalen. Hallen på 1.786 m² er hele 15 meter høy og brukes til lagring av avfall og sortering, kverning og annen prosessering av restavfall før energigjenvinning.

Gravearbeider starter på Nedre Nygård for blant annet å etablere bossnett. Hele området skal samtidig få et kraftig løft med utbedring av eksisterende infrastruktur, fiberanlegg, sykkelvei, ladere til EL-biler og tilrettelegging for bildelering.

 

Juni

For fjerde år på rad har vi REdu-studenter tilknyttet BIR på ulike måter. I år har vi hele fem studenter. REdu er Avfall Norge sitt store kompetanseløft, som har som mål å få kloke hoder inn i avfalls- og gjenvinningsbransjen.

TV2 retter søkelys på chipsposer merket med skriften: «Nyhet! Resirkulerbar papirpose». Kommunikasjonsrådgiver Tina Skudal fastslår imidlertid at posene består av en blanding av papir og plast. De kan ikke materialgjenvinnes og må kastes i restavfallet.

 

Juli

BIR Bedrift lanserer nye nettsider på eget domene: birbedrift.no. Nettsidene er utviklet for å møte nye krav i en konkurranseutsatt virksomhet. Integrasjon med Salesforce er en viktig funksjon på sidene.

 

På SSBs landsoversikt over renovasjonsgebyr er seks av BIRs eierkommuner inne blant de åtte rimeligste. Bergen ligger på 8. plass med et gebyr på 2245 kroner mens Oslo har et gebyr på 5796 kroner.

BIR Bedrift vinner en kontrakt som omfatter innsamling og behandling av alle Bergen kommune sine anlegg, skoler, barnehager og andre kommunale virksomheter.

BIR Avfallsenergi gjennomfører et pilotprosjekt med CAPTICO2, et lokalt selskap som har fått lisens på teknologi til å omdanne CO2 til kalsiumkarbonat. Produktet kan lagres permanent, for eksempel i deponier eller gruver. Daglig leder i BIR Avfallsenergi, Ingrid Hitland, gleder seg over å få fart på teknologien for karbonfangst.

 

August

BIR etablerer klyngeselskapet CIMBIO AS – Circular Marine Bio Cluster. Utgangspunktet for etableringen er behov for bedre alternative utnyttelser av våtorganisk avfall fra husholdninger (matavfall).

Brukthallen på Espehaugen åpner i ny drakt! Nå skal ting til gjenbruk leveres inn et sted, mens de som vil hente noe går inn en annen dør til brukthallen. Der finner de nå rengjorte ting, satt frem i nye, lekre hyller. Vi har bibliotek i egen etasje og det er mulig å holde god temperatur hele året.

BIR donerer nok en bossbil til byen Konjic i Bosnia. Sammen med bilen sender vi nødvendige reparasjonsdeler til Volvoen og JOAB-aggregatet. Før bilen forlater oss får den service, EU-kontroll og reparasjon av nødvendige feil og mangler.

Ledelsen i BIR svarer på høring fra Finansdepartementet om CO2-avgift på forbrenning av avfall. BIR mener dette er en miljøavgift uten miljøeffekter, som i så fall bør plasseres tidligere i verdikjeden, hos produsentene.

 

September

1. september tar Borghild Lekve over i stillingen som konsernsjef i BIR, etter Steinar Nævdal som gikk av med pensjon i juni.

I et høringsinnspill til regjeringens strategi for sirkulær økonomi peker BIR på behovet for å endre produsentansvarsordningene og ber regjeringen ta initiativ til å opprette et selskap som håndterer alle avgiftsbelagte materialstrømmer (clearing) som skal inn i nye livssykluser.

Hageselskapet Hordaland arrangerer en kampanje mot fremmede, invaderende plantearter som sprer fryktet plantesykdom og skader biomangfoldet. De oppfordrer til å nappe opp bulkemispel-skudd i hager og ellers i naturen. BIR tar imot hageavfall gratis i kampanjeperioden, siden Statsforvalteren dekker utgiftene.

Gjennom syv reportasjer, fra syv land på fire kontinenter, viser den portugisiske serien «Plástico» konsekvensene som plast på avveie har for planeten, dyr og helsen vår. ​​​​​​​I siste episode besøker de Norge og BIR, for å vise hvor langt fremme vi ligger innen avfallshåndtering.

 

Oktober

BIR støtter opp om årets TV-aksjon, som går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Den ferske konsernsjefen Borghild Lekve hopper i havet som følge av de gode resultatene.

Bergen kommune stiller strengere krav til utslipp i ny avtale om henting av kommunalt boss. Ti måneder før fristen henter Vestlandets første EL-bossbil for næringslivet bosset på Christi Krybbe skole. BIR Bedrift kaller den nye bilen "EL BOSS".

Mandag 26. oktober 2020 er det fem år siden bossnettet i Bergen sentrum ble satt i drift. BIR Nett markerer dagen med digital lunsj og jubileumsvideo.

BIR Bedrift inngår kontrakt med ØyVAR om henting av avfall i nye Øygarden kommune, med oppstart 1. oktober. En måned inn i avtalen er begge parter svært fornøyde. BIR Avfallsenergi behandler restavfallet og matavfallet fra ØyVAR.

 

November

I 2019 innførte BIR Transport digitale ruter for restavfall i Bergen kommune og nå innføres dette i BIRs øvrige eierkommuner.

BIR og Bergen utpekes til å delta i et storstilt EU-prosjekt, kalt HOOP, som har som mål å få utviklet mer bærekraftige metoder for gjenvinning av bioavfall. Hele prosjektet støttes med 8 millioner euro. Bergens andel er ca. 3,5 millioner kroner fordelt over fire år, i to prosjekt i BIR Bedrift og BIR Privat.

BIR holder koronatilpasset markering av grunnsteinsnedleggelse på Espehaugen 52. Sanger og kulturentreprenør, Veslemøy Fluge Berg, løfter stemningen under feiringen av at et viktig mål er nådd. Bygget skal i fremtiden huse BIR Transport sin virksomhet, samt lager- og logistikkfunksjoner for BIR Privat.

BIR Transport får 4 millioner i støtte fra Enova til kjøp av fire elektriske kjøretøy.

 

Desember

I regi av BIRs datterselskap CIMBIO er konseptet Bioparken under etablering og bioparken.no lanseres. Bioparken skal bli en industripark for oppsirkulering av matavfall og organiske restprodukter.

BIR starter opp pilotprosjekt for innsamling av matavfall i fire utvalgte områder: Bergen vest, Bergen sentrum, Møhlenpris og Samnanger.

Den internasjonale konferansen Proptech Innovation Conference gjennomføres i heldigital utgave. Anders Waage Nilsen holder foredraget «WasteIQ - The new intellectual waste system». Han viser til hvordan BIR og Waste IQ har utviklet den digitale plattformen for husholdningskunder.

Miljøportalen, vårt nyeste bidrag for et mer miljøvennlig samfunn, lanseres på eget sted på bir.no. Der deler vi vår kompetanse innen miljø- og bærekraft.

Bedriftsidretten Ti på topp kårer BIR til årets turbedrift. I den populære konkurransen var det BIR som gikk flest turer per deltaker. 40 deltakere gikk totalt 2817 turer.