Helse og arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø for medarbeidere, innleid personell og leverandører er en grunnleggende forutsetning for BIRs verdiskapning. Det er nulltoleranse for mobbing, trakassering og diskriminering. Alle medarbeidere skal bidra til å forbedre HMS-resultatene ved å etterleve rutiner, rapportere om uønskede forhold, bidra til forbedringsarbeid samt å stoppe farlige handlinger.