Energianlegget

BIR Avfallsenergi AS er Bergens største produsent av miljøvennlig varme, noe som kommer innbyggerne i Bergen til gode i form av elektrisitet og fjernvarme fra BKK Varme AS. I 2019 leverte vi varme til BKK Varmes fjernvarmenett tilsvarende årsbehovet til rundt 28 000 husstander. I tillegg produserte vi elektrisitet tilsvarende årsbehovet til rundt 5 000 eneboliger.