Holdningsskapende arbeid

Gjennom å skape dialog og møteplasser med kundene bygger vi gode miljøholdninger. Vi opplever et økende miljøengasjement i samfunnet, som gjør det enda enklere å nå ut til både elever og kunder med våre budskap. 2019 var et aktivt år med mange skolebesøk, stor aktivitet i sosiale medier, flere miljøarrangementer og vellykkede ryddedugnader. Vi arrangerte også Gjenbruksuken for aller første gang. 

 

Sosiale medier
Facebook er fremdeles et godt verktøy for å bygge holdninger. I 2019 rundet vi 20 000 følgere på Facebook, og fikk stor respons på mange av sakene vi la ut. Sakene som tipser om miljøvennlige valg i hverdagen og praktiske sorteringsråd er innhold som resonerer best hos kundene våre på nett. Vi spiller på lag med kunden og hjelper dem å være miljøvennlige! På Instagram har vi rundet 1300 følgere og får god respons på bilder vi deler av våre holdningsskapende aktiviteter, hverdagen i BIR og tips om hva man kan finne i brukthallene.

Omvisning og foredrag
Pågangen for å komme på omvisning var enormt stor i fjor og vi ble tidlig fullbooket. 53 barneskoler med elever fra 4. trinn fikk gratis buss og omvisning på energianlegget vårt i 2019. Et annet tilbud som har blitt et populært alternativ til omvisning, er å få besøk av representant fra BIR som holder foredrag om miljø. Kommunikasjonsavdelingen holdt i fjor mange innlegg rundt omkring på skoler og til ulike lag/foreninger. Populære tema er ofte plastproblematikk, avfallsutvikling og bærekraft. Totalt fikk 3330 elever og andre grupper miljøundervisning av oss i form av omvisning eller foredrag.

BIRs dugnadsaktivitet i 2019
Med statlig tilskudd fra Miljødirektoratet og i samarbeid med Bergen og Omland friluftsråd har BIR mulighet til å ta imot dugnadsboss på alle våre elleve gjenvinningsstasjoner og hente dugnadssekker med bossbil i rute. De frivilliges innsats i 2019 har vært bra, og resultatet er synlig på mange strender rundt oss. Det ble innmeldt 67 strandryddedugnader i 2019 via påmelding på vårt nettsted bir.no. Via strandryddeportalen ble det innmeldt 130 strandryddedugnader i BIRs område og de frivillige rapporterte inn 14 756 kilo strandryddeboss. Totalt er det dermed gjennomført 197 dugnader av frivillige i BIR. I tillegg er det ni dugnader som er initiert og gjennomført av BIR og BIRs eget idrettslag IL Reno.

I tillegg til strandrydding arrangerer BIR hver vår en tre ukers vårdugnad. I 2019 var 221 små og store dugnadslag med. Mange av disse dugnadene er knyttet til nærområder der folk bor og flere av dugnadene ble gjennomført i strandsoner, langs elver og ved vann. Disse dugnadene er også et godt bidrag i kampen mot marin plastforsøpling.

Gjenbruksuken
I november arrangerte vi Gjenbruksuken for aller første gang, i samarbeid med Bergen kommune og Naturvernforbundet Hordaland. Med oss på laget hadde vi over 25 medarrangører som bidro til å holde 24 arrangementer.

Vi ønsket å vise privatpersoner og næringslivet i Bergen om omegnskommuner mangfoldet vi sammen har å by på innen gjenbruk, og inviterte derfor til en hel uke dedikert til bærekraftig forbruk og økt gjenbruk.

Mandag til fredag ble det arrangert temadager, med henholdsvis sirkulære Bergen, innovasjon og plast, design, matredding og klær som temaer. Sammen med VilVite sparket vi i gang læringsprogrammet «Aksjon grønn framtid». Hundretalls elever fra 8.-10. trinn samlet seg i Vitensenteret for å lære mer om de globale utfordringene knyttet til forbrukersamfunnet de lever og vokser opp i.

Lørdag ble Gjenbruksuken ble avsluttet med «Gjenbruksdagen» på Torgallmenningen, med to store telt fulle av boder. Rundt 10.000 besøkende kunne få hjelp til reparasjoner av klær, møbler og elektronikk, kjøpe bærekraftige produkter, lage miljøvennlig julepynt med mer. BIR stilte også med minibrukthall.

Over 60 av Bergens kaféer og kiosker bidro også under Gjenbruksuken, ved å tilby kafferabatt ved medbragt kopp. På bakgrunn av dette initiativet innførte 7-Eleven dette som fast rabatt i alle sine kiosker over hele landet. I flere kantiner rundt omkring i Bergen ble det også servert restemat denne uken.

 

Bilde: Kunst og design av boss? Studentene ved fakultet for kunst, musikk og design inviterte til utstilling.