Dette er BIR

 

BIR er et av Norges største renovasjonsselskaper. Vi er ansvarlig for avfallshåndteringen til de 365 263 innbyggerne i BIRs ni eierkommuner. Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet.

 

Konsernet BIR ble etablert 1. juli 2002. Historien strekker seg helt tilbake til 1881 da Bergen Renovationsvæsen ble etablert som Nordens første kommunale renovasjonsselskap. BIR AS er eid av kommunene Askøy, Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal. Navnet BIR er en forkortelse for Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap.

Askøy 29 275
Bergen 281 190
Fusa 3 861
Kvam 8 441
Os 20 804
Osterøy 8 120
Samnanger 2 465
Sund 7 062
Vaksdal 4 045

Totalt 365 263