Utnyttelse av husholdningsavfallet

Total mengde husholdningsavfall håndtert av BIR Privat AS i 2019 var 149 059 tonn. Denne figuren viser hva som skjer med avfallet.

 

 

 

Gjenvinningsstasjon er et betjent mottak hvor kunden mot betaling kan levere sortert grovavfall som for eksempel trevirke, hageavfall, metall og lignende til gjenvinning. Farlig avfall, elektronisk/elektrisk avfall, papir, papp, drikkekartong, glass-, metall og plastemballasje kan leveres gratis.

Bossbil kjører i rute og henter restavfall og kildesortert avfall hjemme hos kunde, men også kildesortert avfall fra returpunkt.

Avfall fra husholdning er den totale mengden avfall BIR Privat AS tar imot fra sine husholdningskunder.

Materialgjenvinning betyr at materialet i avfallet blir råstoff til nye produkter.

Energigjenvinning (anleggets utnyttelsesgrad) betegner prosessen som skjer ved BIRs energianlegg, og oppgis i prosentvis andel av energien i forbrenningsprosessen som utnyttes til produksjon av strøm og fjernvarme.

Sluttbehandlet avfall er det avfallet som ikke blir utnyttet til verken material- eller energigjenvinning.

Total gjenvinning er summen av material- og energigjenvunnet avfall.