Statistikk

 

Kildesortert avfall samlet inn i rute
Kg per innbygger

 

Kildesortert avfall og restavfall samlet inn i rute
Kg per innbyggerRestavfall og utsortert avfall ved gjenvinningsstasjonene
Prosent og tonn 
Plastemballasje i rute og fra gjenvinningsstasjon
Tonn og kilo per innbygger

 

 

Papir, papp og drikkekartong i rute og fra gjenvinningsstasjon
Tonn og kilo per innbygger


 

Total avfallsmengde samlet i rute og på gjenvinningsstasjon
Kilo per innbygger

 

Totale mengder farlig avfall
Tonn og kilo per innbygger


 

 

 Utsorterte avfallstyper til materialgjenvinning 
Kilo per innbygger