BKK Varme skal skape verdier gjennom å forvalte og utvikle konkurransedyktige varme-og kjøleløsninger basert på fornybare energikilder. BKK Varme har konsesjon for å bygge og drive fjernvarmeanlegg i Bergen.

DAGLIG LEDER
Øystein Haaland

Hva er høydepunktene for selskapet i 2017?

BKK Varme har i 2017, som årene før, oppnådd en svært høy fornybarandel i den fjernvarmen som er levert. Det gode resultatet er i hovedsak relatert til høy og jevn tilgang på avfallsvarme fra energianlegget i Rådalen. Vi har i år utviklet en robot som bidrar til enda bedre styring for å optimalisere energiproduksjonen, og gjennom det utnytte avfallsenergien enda bedre i de kommende årene. I året har vi satt i drift fjernvarmeanlegget i Førde kommune, som vi eier sammen med Sunnfjord Energi. Vi har også satt i drift et sjøvannsbasert kjøleanlegg som utnytter kaldt sjøvann fra 110 meters dyp til å kjøle bygg i Bergen. Første kunde er Media City Bergen.Hva gjør selskapet for å være en miljøpådriver?

Fjernvarme har og vil fortsatt bidra til god luftkvalitet i Bergen fordi fjernvarme erstatter bruk av fyringsolje i lokale fyrsentraler. Videre utbygging av ledningsnettet til Nordnes og Laksevåg vil muliggjøre utfasing av enda flere oljekjeler i sentrum. Vi vil også vurdere å få etablert fjernvarme til Fyllingsdalen. Kontinuerlig fokus på optimal utnyttelse av avfallsvarmen til oppvarmingskilde i nye byggeprosjekter er viktig om vi skal lykkes med å gjøre Bergen til den ledende miljøbyen i Norge. Kjøling er også en viktig del i denne satsingen, hvor vi ved å levere både varme og kjøling sikrer en miljøvennlig og fornybar energiløsning. Styret i selskapet har i 2017 vedtatt en strategi for å fase ut all bruk av fossile kilder til oppvarming av fjernvarmen innen 2020.

 

LEVERT FJERNVARME

Fjernvarme: 249 GWh (2016: 249 GWh) Elektrisk kraft: 22,0 GWh (2015: 38,6 GWh).
Nærvarmeanlegget på Rong i Øygarden har fungert godt også i 2016. Anlegget leverte 2,0 GWh (2015: 1,9 GWh)
BRUTTO OMSETNING OG RESULTAT

Brutto omsetning: 179,5 mill. kroner (2016: 159,8 mill. kroner)
Driftsresultat: 54 mill. kroner (2016: 44,9 mill. kroner)
Resultat før skatt: 19,7 mill. kroner (2015: 11,1 mill. kroner)
HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Sykefravær: 1,4 prosent (2016: 8,9 prosent)
Det har ikke vært personskader i BKK Varme i 2017 eller 2016.
YTRE MILJØ

BKK Varme benytter elektrisitet og naturgass som tilleggsenergi til avfallsenergien og fyringsolje som reserveløsning. I 2016 ble det benyttet 21,9 GWh elektrisitet, 14,7 GWh naturgass og 4,4 GWh fyringsolje.
Stiftelsesår: 1997
Eierstruktur: Eies 51 prosent av BKK AS og 49 prosent av BIR AS.
Årsverk egne ansatte: 8
STYRET
Svein Kåre Grønås, styreleder
Steinar Nævdal
Birthe Iren Grotle
Ove Knudsen
Gunn Margareth Lassesen