Selskapet skal drive entreprenørvirksomhet nasjonalt og internasjonalt innenfor avfallshåndtering og gjenvinning, samt virksomhet som har tilknytning til dette. Det kan være eie og forvalte fast eiendom, utvikling og salg av miljørelaterte produkter, samt deltagelse i andre virksomheter med samme formål.

DAGLIG LEDER
Eivind Fykse

Hva er høydepunktene for selskapet i 2017?

Driften i selskapene har gått uten større utfordringer. Utbyggingen på Lønningen har fortsatt og vi har lagt bak oss et helt driftsår med det nye mottaket for matavfall.

Salg av tekniske løsninger for avfallshåndtering har økt og gir god aktivitet for Bossug. Vi har opprettet en industriserviceavdeling og tilbyr service, montering og reparasjoner av tekniske avfallsanlegg.

BIR Bedrift AS har vedtatt en ny strategiplan frem mot 2021. BIR Bedrift består av flere selskaper som en følge av oppkjøp. I 2017 har vi jobbet med en restrukturering av virksomhetene. Mot slutten av året ble endringene vedtatt. Hovedtrekkene i restruktureringen er at TH Paulsen AS fusjoneres inn i BIR Bedrift AS og at vi samler eiendommene på Lønningen i et selskap. En justering av organisasjonsplanen vil komme ut på våren 2018.

 


Hva gjør selskapet for å være en miljøpådriver?

Vi er miljøsertifisert etter ISO 14001 og har klare miljømål og etterlever energiledelse. Et av våre tiltak er å ta i bruk biodisel på våre biler. Ved utgangen av 2017 hadde andelen biodisel passert 50 prosent.

En effektiv logistikk reduserer transportarbeidet og dermed utslipp. Vår første 4-akslede bil ble satt i drift for Bergen Vann. Denne reduserer transportarbeidet med ca. 20 prosent i forhold til tidligere.

Rådgiving til våre kunder om håndtering og sortering av avfallet er en hovedoppgave for oss som miljøpådriver.

Vi har montert seks ladepunkter for elbiler på Lønningen.

 

 

OMSETNING OG RESULTAT

BIR BEDRIFT AS:
Omsetning 130,8 mill. kroner (130,9 i 2016).
Årsresultat 9,88 mill. kroner (3,67 i 2016)

TH PAULSEN AS:
Omsetning 50,58 mill. kroner. (46,11 i 2016)
Årsresultat 5,03 mill. kroner. (4,42 i 2016)

BOSSUG AS:
Omsetning 16,64 mill. kroner (12,53 i 2016)
Årsresultat 1,51 mill. kroner. (-0,42 i 2016)

RETURA VEST AS:
Omsetning 28,9 mill. kroner. (51,8 i 2016)
Årsresultat 0,95 mill. kroner. (2,8 i 2016)

BRØDRENE SALOMONSEN AS:
Omsetning 7,44 mill. kroner. (7,72 i 2016)
Årsresultat 0,12 mill. kroner. (-0,18 i 2016)

 


HELSE MILJØ OG SIKKERHET

BIR BEDRIFT: Sykefravær 5,06 prosent mot 8,3 prosent i 2016.

TH PAULSEN AS: Sykefravær 8,2 prosent mot 5,51 prosent i 2016.

BOSSUG AS: Ingen ansatte i 2017

RETURA VEST AS: Sykefravær 0,57 prosent mot 9,23 prosent i 2016.

BRØDRENE SALOMONSEN AS: Sykefravær 1,0 prosent mot 0,1 prosent i 2016.
Stiftelsesår: 1998
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte: 54BIR Bedrift har eierskap i disse virksomhetene:
Bossug AS 100 prosent
TH Paulsen AS 100 prosent
Retura Vest AS 63,33 prosent
Retura Norge AS 20,25 prosent
Fleslandsveien 67 AS 100 prosent
Lønninghaugen 6 AS 100 prosent
Brødrene Salomonsen AS 100 prosent
STYRET
Steinar Nævdal, styreleder
Gro Dyrhaug, nestleder
Helen Botnevik
John A. Knudsen