Det finnes mange måter å beskrive kjerneverdier på. Den enkleste definisjonen er at kjerneverdier representerer de personlighetstrekkene som en bedrift ønsker å bli assosiert med.

 

                                   

 

Disse personlighetstrekkene skille oss ut fra konkurrenter, oppmuntre til positiv adferd og virke avvergende på negativ adferd. I tillegg bør kjerneverdiene bidra til å oppfylle selskapets strategi og visjon.

 

Involvering på alle nivåer

Bedrifter jobber med kjerneverdiprosess på forskjellige måter. I BIR har vi lagt stor vekt på at alle våre ansatte skal være involvert og har valgt en nedenfra-og-opp metodikk som sikret en god forankring av prosessen innad i selskapet.

Arbeidet med verdiutforming og -implementering startet i 2012 med workshops og internundersøkelser som ga god medarbeidermedvirkning. Bedriftens styrker og utfordringer ble kartlagt og dannet et klart bilde av hva de ansatte mente var viktig for fremtiden.

 

Hva mener kundene våre

Som selskap er vi avhengig av at våre kjerneverdier også gjenspeiler hva kundene synes er viktig. Sammen med Norsk Gallup gjennomførte vi derfor to fokusgrupper som ga oss mulighet til å lytte i detalj både til våre private kunder og våre bedriftskunder. På denne måten fikk vi et godt innblikk i hva kundene mener om oss - og ikke minst hva de ønsker av oss i fremtiden. Vi fant ganske fort samsvar mellom hva våre ansatte ser som naturlige mål for fremtiden, og forventningene til kundene. Nøkkelordet var helt tydelig samspill - ikke bare internt i konsernet, men også mellom konsernet og kundene. Kundene våre ønsker å være mer miljøbevisste, men trenger hjelp til å bli flinkere på dette området. Og vi i BIR er deres naturlige rådgivere og støttespillere på veien.

 

Fire verdier i ett ord: SMIL

Prosessen resulterte i at følgende fire kjerneverdier ble valgt: Superpålitelig, miljøpådriver, imøtekommende og lagspiller. Kjerneverdiene symboliserer hva vi i BIR allerede står for, samtidig som de oppmuntrer oss til å bli enda bedre. Forbokstavene danner til sammen ordet SMIL, noe som gjør det enkelt å huske kjerneverdiene. Det er også utviklet et slagord til bruk både internt og eksternt. Slagordet ”Sammen for en god sak” viser at vi alle jobber mot samme mål, nemlig et bedre miljø.

Det er opp til oss selv, på alle nivåer i konsernet, å gjøre BIR enda bedre - og veien mot å virkeliggjøre vår visjon enda kortere.

SMIL - vi jobber sammen for en god sak!