Superpålitelig

Kundene våre synes allerede vi i BIR er pålitelige. Nå strekker vi oss enda litt lenger: Vi skal være superpålitelige! Det handler om å gjøre det lille ekstra, om å kommunisere tydelig og være i forkant. Vi skal være til å stole på.

 

Miljøpådriver

Som miljøpådrivere holder vi oss oppdatert på nye og effektive løsninger som bidrar positivt til miljøet, og utvikler tilbudet i tråd med kundenes behov. Ingen skal kunne mer enn oss når det gjelder gjenvinning og miljø. Denne kunnskapen deler vi raust med både kollegaer og kunder.

 

Imøtekommende

Et annet ord for imøtekommende er hjelpsom - hjelpsom på en litt fremoverlent måte - proaktiv og oppsøkende. Vi er åpen for innspill og leter etter de gode løsningene for både kundene, miljøet, kollegene og bedriften.

 

Lagspiller

Samarbeid og respekt for hverandres roller gir resultater. Vi i BIR er på samme lag. Men like viktig: Vi er på lag med kundene våre. Vi jobber sammen for en god sak!

 

Slagordet

BIRs visjon er å være Vestlendingenes egen miljøbedrift. Derfor har vi valgt slagordet ”Sammen for en god sak”. For å skape de gode miljø- og avfallsløsningene trenger vi å jobbe godt sammen internt - og ikke minst: Jobbe tett med kundene våre.