JANUAR

Kommunikasjonssjefen i BIR deltar i «Debatten» på NRK 1 og utfordrer kommunikasjonsdirektøren i Orkla Foods på å endre datostemplingen på hermetikk og suppeposer.

DEBATTEN PÅ NRK 1: Matsvinn er på agendaen under debatten på NRK 26. januar.

Det blir montert hjertestartere på alle våre gjenvinningsstasjoner samt stasjon for farlig avfall og hos BIR Nett. Totalt er det nå 18 tilgjengelige hjertestartere i BIR.

En reportasje om bossnettet vises til rundt 10 millioner kinesere. -Helt rått! sier en stolt finansbyråd i Bergen, Dag Inge Ulstein.

 


FEBRUAR

I kampanjen «Slank restavfallet» møter BIR kundene hjemme og gir vekk 100 PT-timer og «kildesorterings-kit» til alle som melder seg. 

Plasthvalen i Sund setter fart i strandryddingsånden. Med tilskudd fra Miljødirektoratet og i samarbeid med Bergen og Omland friluftsråd tilrettelegger BIR for mange dugnader fremover. På Krokeide er nærmere 60 personer med og fjerner 97 sekker boss.


MARS

BIR planlegger flytting fra Conrad Mohrs veg 15 og Møllendalsveien 40. Rammesøknaden for BIR-bygg på Nygårdstangen blir avslått og ny prosess med avklaringer starter.

Envac, BIR Nett og finansbyråden i Bergen står for syngende åpning av verdens første underjordiske pappnedkast i bossnettet i Bergen.

Spennende forskning på matavfall resulterer i at BIR inngår samarbeid med to forskningsprosjekter. Det ene vil omdanne matavfall til laksefor via dyrking av insektslarver. Det andre ser på dyrking av mikroalger ved hjelp av blant annet matavfall.

 

APRIL

Komite for finans, kultur og næring i Bergen kommune besøker BIR. De er begeistret for å se energianlegget og få vite status for utslipp.

Langvarig forsøpling og misbruk fra bedrifter gjør at returpunktet ved Tusenårsilden på Askøy må fjernes.

Knut Harald Thunestvedt kjemper seg til fagbrev i gjenvinningsfaget. Et nytt regelverk gjorde faget vanskelig å fullføre for sjåfører. Knut får endret kravspesifikasjonene og åpner for at flere sjåfører kan ta fagbrevet.


MAI

Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten og BIR går sammen om "Den Bergenske Bekkalokkampanjen" for å skremme rottene bort fra byen. BIR deltar med budskap om å holde lokket lukket på bosspann.

Renovatøren Pia Marie Erdal Søfteland sin historie brukes på TV2 som et godt eksempel på hvordan få unge i jobb. NAVs ordning med arbeidsutplassering var svært vellykket for BIR og Pia.


JUNI

1. juni er 184 av totalt 266 befarte forurensings- og forsøplingssaker avsluttet. Åtte kommuner har gitt ansvaret for slike saker videre til BIR.

Bossnettet i Bergen vinner FN sin internasjonale miljøpris. Juryen vektlegger løsningen for opp- og innsamling av avfall, samfunnsøkonomiske gevinster og innovasjonen som ligger i prosjektet.

Verkstedsleder Kjell Arild Hagen og mekaniker Yemane Habtemariam drar til Konjic i Bosnia for å dele kunnskap om en BIR-bossbil som er donert til det lokale avfallsselskapet der.

 

JULI

Kaja Sørgard blir BIRs første REdu-student. REdu er avfalls- og gjenvinningsbransjens store kompetanseløft. Kaja skal skrive masteroppgave om analyse av avfallsløsninger.


AUGUST

Tusener av vestlendinger stimer til restefest på Festplassen. De får smake melk som har passert dato, fikset sykkelen og mye mer. Restefesten er et samarbeid mellom BIR og Bergen kommune.

BIRs nye nettsider blir lansert sammen med BIR-appen. Sentralt står funksjonen med adressesøk som viser kundene informasjon knyttet til relevant adresse.

Tre nye traineer blir ansatt i BIR gjennom Bergens næringsråds program «Trainee Vest». En har jobbet med digitalisering og moderne avfallsløsninger hos BIR Privat AS, en hos HR-avdelingen i BIR AS og en hos markedsavdelingen i BIR Bedrift AS.


SEPTEMBER

25 renovatører fra konkursrammede RenoNorden starter hos BIR Transport. Godt samarbeid gjør at vi raskt fikser plass til biler og mannskap og i Conrad Mohrs vei.

BIR holder kulissene velrenoverte under sykkel-VM. Renovatører, ryddemannskap, kontrollører og vakter gjør en strålende innsats fra tidlig morgen til sen kveld. Fra Bergen kommune får vi flere ganger ryddeoppdrag som må utføres i hast før sykkelrittene starter. De nye nettsidene er også oppdaterte på endringer i tømmedager under sykkel-VM.

Stemningen blir opphetet på folkemøte om regulering av Rådalen. Naboene er bekymret for nærområdene sine og innspillene deres tas med videre.


OKTOBER

Medarbeidere fra BIR Bedrift og BIR Privat reiser til Nederland og Sveits for å se på nye, nedgravde løsninger for avfall. Der får de også se sveisternes egen sorteringsløsning til Nespresso kaffe-kapsler!

Medarbeidere fra TH Paulsen og BIR Bedrift flytter en gigantisk haug treflis, 2250 tonn, fra gjenvinningsstasjonen på Askøy til båt ved kai på Hanøytangen. Tolv mann på skift, seks biler, to hjulastere og to sorteringsmaskiner er i drift under lossingen.

Miljøråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti, åpnet de fem første nedkastene for bossnettet på Nordnes. Holbergsallmenningen har nå blitt det nye hjemmet til et av de mest komplette nedkastpunktene i bossnettet.


NOVEMBER

BIR, Orkla Home & Personal Care og NHH går sammen i et forskningsprosjekt for å beskrive fremtidens sirkulære forretningsmodeller. - BIR har initiert prosjektet for at vi skal komme ut av startgropen og over i praktisk handling, sier konsernsjef i BIR, Steinar Nævdal.

Det blir endelig orden på et langvarig forsøplingsproblem i Gågaten. Et vellykket samarbeid mellom Bymiljøetaten og BIR, spesielt lærling Stian Ølnes hos BIR Bedrift, får flere næringsdrivende til å koble seg på bossnettet.


DESEMBER

Medarbeiderne ved vår gjenvinningsstasjon i Samnanger gleder seg til bedre fasiliteter knyttet til toalett, garderobe og spiserom. Både mottak og lager utvides og det bygges et eget rom til brukthall.