BIR Nett er et 100 prosent eid selskap av BIR AS, og etablert som driftsselskap for å sikre BIR AS utbygging og drift av bossnett, herunder oppsamling, innsamling og transport av avfall som er omfattet av forurensningslovens § 30. Selskapet kan også drive annen virksomhet i tilknytning til formålet. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak dersom dette er hensiktsmessig for å oppfylle formålet.

DAGLIG LEDER
Terje Strøm

 

Hva er høydepunktene for selskapet i 2017?

Bossnettet i Bergen sentrum fungerte i 2017 meget godt med 100 prosent tilgjengelighet for de 5000 påkoblede kundene. Totalt er nå 246 nedkast, fordelt på 73 nedkastpunkt satt i drift. Digitale driftsdata gir god innsikt i driftsutviklingen.

I 2017 ble det inngått avtaler med private avfallsaktører i Bergen om transport av avfall fra næringskunder gjennom bossnettet. Dette har vært avgjørende for lønnsomheten i prosjektet og for å innfri bystyrets forventninger. De private avfallsaktørene har inngått 70 avtaler om bruk av bossnettet med sine næringskunder. Erfaringene med bruken av bossnettet fra disse har vært gode og antallet næringskunder stiger jevnt.

Det er i 2017 investert rundt 100 mill. kroner i bossnettet. Fremdrift i utbygging følger i hovedsak oppsatt plan. Byrådet har vedtatt salg av tomt på Nygårdstangen til BIR og gitt rammetillatelse for bygging av terminal til grønn sone av bossnettet og kontorbygg. Klage på tillatelsen fra Statens Vegvesen, samt uklarheter rundt realisering av rekkefølgekrav vil medføre forsinket byggeprosess og oppstart av grønt nett.

Det er fortsatt stor interesse nasjonalt og internasjonalt for bossnettet. I 2017 mottok bossnettet miljøprisen i regi av FNs Miljøprogram, «Energy Globe Award Norway 2017».Hva gjør selskapet for å være en miljøpådriver?

Bergen er den første byen i verden som får et underjordisk rørnett for transport av avfall som dekker hele bykjernen. Å frakte avfall flere kilometer gjennom rør til en felles oppsamlingsterminal er et stort fremskritt for Bergens byutvikling og for avfallsbransjen. Innsamlingsmetoden gir mindre tungtrafikk i sentrum, bedre byluft, frigir areal og reduserer skadedyr og brannfare. Bossnettet har også gitt beboere i Bergen sentrum bedre mulighet til å kildesortere avfallet sitt.

I 2017 satte BIR Nett i drift nye nedkast som river opp papp slik at papp kan transporteres gjennom rørnettet. Dermed har mange plasskrevende pappcontainere blitt fjernet fra bybildet i bossnettområdet. Løsningen har vekket stor nasjonal og internasjonal interesse.

Utbygging av bossnettet skjer i samarbeid med Graveklubben, hvor en sikrer samordnet anleggsaktivitet. Dette reduserer belastningen av anleggsarbeid på miljøet og berørte parter i sentrumsgatene. Samarbeidet sikrer også kostnadseffektiv byutvikling.

 

OMSETNING OG RESULTAT

BIR Nett AS drives til selvkost. Selskapets resultat, med unntak av evt. overskudd fra aktivitet mot næringsmarkedet, skal overføres/dekkes inn av BIR Privat AS årlig. Årets avsetning for avregning mot BIR Privat AS utgjør 5 013 169 kroner, og er ført til reduksjon i salgsinntektene.

Brutto omsetning 2017: 30,0 mill. kroner (2016: 25,7 mill. kroner)
Resultat 2017: 0 kroner (2016: 0 kroner)


HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Sykefravær: 6,8 prosent. 6,2 prosent langvarig, 0,6 prosent kortvarig. (2016: 7,1 prosent).


Stiftelsesår:
2007
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS.
Årsverk egne ansatte: 8,6

 

STYRET
Steinar Nævdal, styreleder
Jostein Ljones nestleder
Toralf Igesund